Xác suất và cơ hội

Xác suất là một thuật ngữ chúng ta tương đối quen thuộc. Tuy nhiên, khi bạn tra cứu định nghĩa về xác suất, bạn sẽ tìm thấy nhiều định nghĩa tương tự. Xác suất là tất cả xung quanh chúng ta. Xác suất đề cập đến khả năng hoặc tần suất tương đối cho một … Đọc tiếp

Phép tính với số âm

Việc giới thiệu số âm có thể trở thành một khái niệm rất khó hiểu đối với một số người. Ý nghĩ về một cái gì đó nhỏ hơn 0 hoặc ‘không có gì’ khó có thể nhìn thấy trong thực tế. Đối với những người cảm thấy khó hiểu, chúng ta hãy xem xét … Đọc tiếp