Nghịch lý của bi kịch

Làm sao con người có thể tìm thấy niềm vui từ những trạng thái khó chịu? Đây là câu hỏi được Hume giải quyết trong tiểu luận Về bi kịch của ông, nằm ở trung tâm của một cuộc thảo luận triết học lâu đời về bi kịch. Lấy phim kinh dị làm ví dụ. … Đọc tiếp

Triết học hiện đại sớm

Thời kỳ đầu hiện đại là một trong những thời điểm đổi mới nhất trong triết học phương Tây, trong đó các lý thuyết mới về tinh thần và vật chất, về thần thánh và về xã hội công dân – trong số những lý thuyết khác – đã được đề xuất. Mặc dù ranh … Đọc tiếp

Khi hoài nghi

Việc con người trở nên hoài nghi có được chấp nhận, công bằng hay tốt không? Đó là một câu hỏi thú vị để được giải trí. Hoài nghi là một thái độ không nên nhầm lẫn với việc tán thành các triết lý của những người hoài nghi Hy Lạp cổ đại. Những điều … Đọc tiếp