Các kênh quảng cáo nào thường sử dụng công nghệ hiển thị quảng cáo?

Các kênh quảng cáo thường sử dụng công nghệ hiển thị quảng cáo bao gồm: 1. Google Ads: Sử dụng công nghệ hiển thị quảng cáo trên các trang web, ứng dụng và video của Google. 2. Facebook Ads: Sử dụng công nghệ hiển thị quảng cáo trên Facebook, Instagram và các ứng dụng liên … Đọc tiếp

Các công nghệ hiển thị quảng cáo phổ biến hiện nay là gì?

Các công nghệ hiển thị quảng cáo phổ biến hiện nay bao gồm: 1. Display advertising: Quảng cáo hiển thị trên các trang web, blog, ứng dụng di động, video trực tuyến và các nền tảng truyền thông xã hội. 2. Native advertising: Quảng cáo được tích hợp vào nội dung tự nhiên của trang … Đọc tiếp