Làm thế nào để trở nên nổi tiếng trên Tumblr

Tumblr là một nền tảng truyền thông xã hội độc đáo kết hợp viết blog, ảnh, video và nhiều công cụ khác để thể hiện bản thân. Những người dùng phổ biến có hàng chục nghìn người theo dõi, với những người khác thường xuyên đăng lại nội dung của họ, được coi là Tumblr … Đọc tiếp

Cách thêm tiện ích vào Blogger

Những gì để biết Trong bảng điều khiển blog, chuyển đến tab mẫu . Chọn Thêm phần tử trang . Điều hướng đến vị trí cho tiện ích và chọn Thêm vào Blog . Thêm tiêu đề (hoặc để trống). Định vị tiện ích, sao chép mã tiện ích, sau đó dán mã tiện ích … Đọc tiếp