“Nghѐo rớt mồng tơi” là gì?

“Nghѐo rớt mồng tơi” hay “nghѐo xác mồng tơi” là thành ngữ chỉ cái nghѐo cùng cực. Đại đa số người ta đều hiểu từ ghép mồng tơi hay mùng tơi trong thành ngữ này là rau mồng tơi, lá mồng tơi. Tức là một thứ rau thuộc loại dây leo (bây giờ đã cό … Đọc tiếp

Sự khác nhau giữa gái miền Bắc, gái miền Nam và gái miền Trung là gì?

1. Điểm khác biệt đầu tiên là Giọng nói: Sự khác nhau rõ ràng nhất và cũng là điểm đầu tiên để phân biệt giữa con gái miền Bắc, miền Trung và miền Nam chính là ở giọng nói. Con gái ba miền Bắc – Trung – Nam đều có giọng nói đặc trưng dễ … Đọc tiếp