Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Chào mừng bạn đến với website hoidapblog.com Xin vui lòng đọc các điều khoản và điều kiện sau đây một cách cẩn thận. Với việc truy cập vào website và các trang của website này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện dưới đây.

  • Các thông tin và các tài liệu chứa trong Website này, bao gồm văn bản, đồ họa, hoặc các mục khác đều được cung cấp dưới dạng “nguyên trạng”, “sẵn có” hoặc được các Cộng Tác Viên, Biên Tập Viên, Thành Viên sưu tầm từ trên mạng Internet và các tài liệu, báo chí khác. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và tài liệu này và tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và các tài liệu này. Không có sự bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, cho dù là ngụ ý, rõ ràng hay theo luật định. Bao gồm cả sự bảo đảm về việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba, khả năng tiêu thụ, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không nhiễm vi rút máy tính, được đưa ra liên quan đến các thông tin và tài liệu này.
  • Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng hoặc không thể sử dụng được Website này bởi bất cứ bên nào, hoặc liên quan đến việc không hoạt động, sai sót, thiếu sót, gián đoạn, các nhược điểm, hay sự chậm trễ trong hoạt động hay truyền tải, do vi rút máy tính hoặc do đường truyền hoặc do gián đoạn hệ thống.
  • Với mục đích là chia sẻ kiến thức, cung cấp thông tin đa chiều. Do vậy những thông tin, bài viết trên website này mang tính chất tham khảo, khách quan. Không đại diện, hoặc nhắm đến, hoặc mục tiêu cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào.
  • Người truy cập phải tự chịu các rủi ro (nếu có) khi sử dụng các đường dẫn đến các nguồn tài nguyên internet khác; nội dung, sự chính xác, quan điểm trình bày, cũng như các đường dẫn khác được cung cấp bởi các nguồn này không được điều tra, xác minh, giám sát hoặc xác nhận.
  • Người truy cập phải tự chịu trách nhiệm với các nội dung đưa lên website. Đồng thời cũng tự chịu trách nhiệm nếu sử dụng website này ngoài mục đích tham khảo.

Website đang trong quá trình thử nghiệm và hoàn thiện hệ thống kỹ thuật chúng tôi tuyên bố miễn trừ trách nhiệm với tất cả thông tin cung cấp trên website. Mọi thông tin đều mang tính chất tham khảo hoặc cân nhắc!