Ý nghĩa và nguồn gốc của Ý Last Names

Nguồn gốc của họ Ý khác nhau. Nhiều cái bắt nguồn từ tên người, địa điểm, nghề nghiệp hoặc biệt danh, và hầu hết bắt nguồn từ thời Trung cổ khi việc thực hành phần lớn bắt đầu. Một số lượng lớn họ của người Ý kết thúc bằng chữ i , do thói quen của người Ý thời trung cổ xác định các họ theo tên của tổ tiên ở số nhiều. Một số tên gia đình Ý đã được hình thành bằng cách sử dụng một hậu tố sửa đổi, ví dụ:

» ello/illo/etto/ino , ví dụ: Bernardino, Bernardello
» một , ví dụ Mangione
» accio/azzo/asso , ví dụ: Boccaccio

Thông thường, nguồn gốc địa lý của một người có thể được suy ra từ họ của anh ta, vì một số phần cuối là đặc trưng của một số vùng nhất định. Ví dụ: họ Ý Ferrero được liên kết với vùng Piemonte, trong khi Bissacco được liên kết với Friuli-Venezia Giulia.

Giới từ tiếng Ý di thường được dùng để chỉ tình phụ tử; nhiều họ Ý phát sinh từ việc sử dụng này: Di Pietro, Di Stefano. Họ có tiền tố Di lan rộng khắp nước Ý, với tần suất cao nhất ở Abruzzo-Molise, Sicily, Friuli-Venezia Giulia và Veneto. Họ có tiền tố De là điển hình ở Nam Ý và Sardinia; họ cũng hơi phổ biến với họ có nguồn gốc từ miền Bắc nước Ý.

Họ của người Ý cũng bắt nguồn từ một công việc được tổ chức hoặc một nghề do tổ tiên thực hiện. Ví dụ: một người có họ Ghirlandaio có thể có tổ tiên là một người bán hoa vì ghirlanda là vòng hoa hoặc vòng hoa.

Nguồn gốc họ Ý
KẾT THÚC VÍ DỤ NGUỒN GỐC
asco Bin asco , Bagn asco , Com asco , Cev asco , Pegli asco , Pin asco Liguri và Piemontesi (Hạ Piemontesi)
trước đây/aghi/ăn/ati Air aghi , Arcon ato , Bramb ati , Casir aghi , Gess ati Lombardi
atti/atto/etti/otti/elli/olli Ors atti , Por atti , Giorg etti , Pedr otti , Luci otti , Lucian etti , Ross etti , Bel otti , Arrigh etti , Bonic atto , Begh elli , Cavati olli Lombardi
azzi/azzo Bott azzi , Bertol azzi , Bott azzi , Fontan azzi , Gale azzi , Zan azzi , Pal azzo Emiliani hoặc Lombardi (thấp hơn)
aro/ari Trại ari , Ferr ari , Campan aro , Campan ari , Pri ari , Mon aro , Corg aro Emiliani hoặc Lombardi (Hạ) hoặc Veneti
di/oldi Bol di , Garibal di , Gast oldi , Sav oldi , Sol di , Ub oldi Lombardi (tiếng Đức)
ingo/inghi/enghi/engo Ard enghi , Borl enghi , Girard engo , Interl enghi , Pol enghi , Martin engo Lombardi hoặc Toscani (tiếng Đức)
otti Bartol otti , Bel otti , Chel otti , Matte otti , Mel otti , Pap otti , Tur otti , L otti , T otti Lombardi
quỷ lùn Alessandr oni , Bori oni , Bell oni , Ceri oni , Cesar oni , Luci oni , Vecchi oni Lombardi hoặc Marchigiani
e Bov e , Calvanes e , Matron e campani
ero/ario Accorn ero , Barb ero , Ferr ero , Masp ero , Molin ero , Sobr ero Piemontesi
esio Franc esio , Gen esio , Gorr esio , Carch esio Piemontesi hoặc Abruzzesi
audi/aldi Grib audi , Ein audi , Ramb audi Piemontesi
trước Ador ante , Ferr ante , Parl ante , Pom ante , Viol ante Abruzzesi
ieri Oliv ieri , Piant ieri , Ran ieri Abruzzesi, Campani
illi (ille) Piccir illi , Spit illi , Verz illi Abruzzesi
o Bass o , Panariell o , Scongliamigli o , Guarracin o campani
ốc chi (òcchie) Ciarr occhi , Fabi occhi , Pir occhi Lombardi
ô liu Cavacchi oli , Frattar oli , Frondar oli , Vallar oli Abruzzesi
ella Pezz ella , Mont ella , Col ella Napoléon
iello Borr iello , Panar iello , Ricciard iello , Roman iello , Vit iello campani
phù thủy Del edda , L edda , Z edda , Fa edda Sardi
âu Bid au , Mad au , R au Sardi
như/chúng tôi Cann as , Pir as , Marr as , Solin as , Ros as , Camp us , Ang us , Pint us Sardi
Vird , Lamp , Bol , Cortinov , Pel , Pell , Fabr , Carlevar Sardi, Lombardi (Bergamasca) hoặc Friulani
bạn Cafedd u , Al u , Sor u , Porc u , Niedd u , Schirr u Sardi hoặc Siciliani
aloro (aloru) And aloro , Fav aloro , Orgli aloro tiếng Sicilia
ano Giord ano , Catal ano , Venezi ano , Provenz ano , Cusm ano , Rom ano , Formis ano Siciliani, Campani
ez / es Gonzal es , Zingal es , Martin ez , Martin es , Alvar ez , Alvar es , Per ez tiếng Sicilia
aro (aru) Am aru , Tod aro , Caff aro , Cannizz aro , Cavall aro , Finocchi aro , Ferr aro tiếng Sicilia
eri Oliv eri , Palm eri , Scud eri , Tuv eri , Cambar eri tiếng Sicilia
là tôi Camp isi , Cass isi , Penn isi , Pugl isi , Tro isi , Ronn isi , Par isi tiếng Sicilia
oti Sid oti , F oti , Scilip oti Siciliani hoặc Calabresi
osi (người sử dụng) Al osi , Albert osi , Cangel osi , Nicol osi tiếng Sicilia
ulla Strazz ulla , Zapp ulla tiếng Sicilia
âm thanh Grim audo , Rib audo , B audo tiếng Sicilia
ai/ini Ast ai , Bott ai , Boll ai , Cas ini , Casc ini , Luc ini , Fornari ini , Paol ini , Pont ini Toscani hoặc Lombardi
ucci Bell ucci , Bertol ucci , Bon ucci , Lambert ucci , Nard ucci Toscani hoặc Abruzzesi
uoli/aiuoli Acciai uoli , Casci aiuoli Toscani
acco Acco, B acco , Bazz acco , Biss acco , C acco , Feltr acco , Pol acco , Br acco Tiếng Friulani
ơ Tauf er , Pach er , Pichl er , Pineid er Trentini, Sudtirolesi
cái ghế dài Zanz otto , Bizz otto , Bell otto , Serrai otto veneti
nguyên tử Marcon ato , Donol ato , Bellin ato , Luc ato , Francesc ato , Porr ato , Vari ato veneti
tôi đi Barbar igo , Br igo , Pasqual igo , Sandr igo veneti
l/n/r/z/ Cana l , Luci n , Mani n , Furla n , Schiavo n , Carre r , Venie r , Pani z Venetianan, Trentini hoặc Friulani
ussi Bortol ussi , Ben ussi Tiếng Friulani
utti/ut Bon utti , Gregor ut , Martin ut , Var utti Tiếng Friulani
az Beth az , Bion az , Cune az , Lucian az , Marguerett az , Pasquett az , Pr az , Ros az Valdostani (phát âm theo tiếng Pháp) hoặc Friulani
oz B oz , Chabl oz , Diemo oz , Marc oz , G oz , Savi oz , Vuillerm oz Valdostani (phát âm theo tiếng Pháp) hoặc Friulani
bạn Fi ou Valdostani (phát âm bằng tiếng Pháp)
y sinh ra y Valdostani
t Perre t Valdostani (phát âm bằng tiếng Pháp)
ra Fiche ra , Guarne ra , Ferre ra tiếng Sicilia
TIẾP ĐẦU NGỮ VÍ DỤ NGUỒN GỐC
Đệ De Bortoli, De Carli, De Cesare, De Felice, De Lorenzi, De Pasqual, De Maria, De muru, De Stefani Suditaliani, Sardi, Norditaliani
Del Del Ben, Del Grosso, Del Vecchio, Del Porto, Del Pozzo, Del Negro, Del Pasqua, Del Piero Trung tâm Italia và Nordaliani
della Della BartolaDella BellaDella CorteDella MeaDella PasquaDella TorreDella Valle Norditaliani, Suditaliani, Trung tâm Italia
di Di Battista, Di Giovanni, Di Fluri, Di Stefano, Di Luch, Di Centa, Di Bert, Di Lazzaro, Di Pietro, Di Lorenzo Abruzzesi-Molisani, Friulani, Siciliani, Veneti
La La Barbera, La Ferrera, La Fata, La Russa, La Malfa, La Rosa, La Pira, La Loggia, La Torre tiếng Sicilia
Lộ (Lữ) Lo Certo, Lo Cicero, Lo Forte, Lo Giudice, Lo Iacono, Lo Nigro, Lu Piccolo, Lo Presti, Lu Vito tiếng Sicilia
Li Calzi, Li Castri, Li Causi, Li Greci, Li Pira, Li Puma, Li Vigni, Li Voi, Li Volsi, Li Volti tiếng Sicilia
Định dạng

mla apa chicago

trích dẫn của bạn
Filippo, Micheal San. “Ý nghĩa và nguồn gốc của tên Ý cuối cùng.” ThoughtCo, ngày 5 tháng 4 năm 2023, thinkco.com/the- meaning-and-origins-of-italian-last-names-2011519. Filippo, Micheal San. (2023, ngày 5 tháng 4). Ý nghĩa và nguồn gốc của tên Ý cuối cùng. Lấy từ https://www.thoughtco.com/the- meaning-and-origins-of-italian-last-names-2011519 Filippo, Michael San. “Ý nghĩa và nguồn gốc của tên Ý cuối cùng.” ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/the- meaning-and-origins-of-italian-last-names-2011519 (truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2023).
Đọc Thêm:  70 Cụm Từ Tiếng Nga Bạn Nên Biết Trước Khi Đến Nước Nga

Viết một bình luận