Trên Trái đất có bao nhiêu ngôn ngữ khác nhau được sử dụng?

Trái đấu có hơn 7.000 ngôn ngữ khác nhau được sử dụng trên toàn cầu. Số lượng này có thể thay đổi theo thời gian, vì có một số ngôn ngữ đã tuyệt chủng và có một số ngôn ngữ mới được phát triển. Các ngôn ngữ này được sử dụng trên khắp thế giới, và hầu hết các quốc gia có ít nhất một ngôn ngữ chính thức. Một số ngôn ngữ phổ biến hơn khác trên thế giới bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức.

Đọc Thêm:  Vì sao trước tiên nhìn thấy chớp, sau đó mới nghe tiếng sấm?

Viết một bình luận