Trái đất có bao nhiêu biển và sông lớn?

Trái đất có khoảng 140 biển và sông lớn. Biển là những khu vực nước được phân biệt bởi đại dương và bờ biển, trong khi sông là những suối nước chảy xuống từ núi và rồi chảy vào biển hoặc hồ. Những biển lớn nhất trên trái đất bao gồm Atlantic Ocean, Pacific Ocean, Indian Ocean, và Arctic Ocean. Những sông lớn nhất bao gồm Amazon, Nile, và Yangtze. Mỗi biển và sông đều ý nghĩa quan trọng cho sinh vật và người dân của các vùng bờ biển và dãy núi giữa chúng.

Đọc Thêm:  Vì sao gió cát trong mùa xuân ở miền Bắc Trung Quốc lại đặc biệt lớn?

Viết một bình luận