Trái đất có bao nhiêu loài động vật và thực vật khác nhau?

Không có một con số chính xác có thể đưa ra để trả lời câu hỏi này, vì có rất nhiều loài động vật và thực vật khác nhau trên trái đất và không phải tất cả đều đã được khám phá và đặt tên. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng có hơn 8,7 triệu loài động vật và thực vật khác nhau trên trái đất, bao gồm cả những loài đã tuyệt chủng và những loài mới được khám phá mỗi ngày. Tuy nhiên, số lượng này có thể thay đổi khi có những khám phá mới và có thể rất khác nhau tùy thuộc vào cách đếm và cách phân loại các loài.

Đọc Thêm:  Vì sao chỗ nóng nhất không phải là xích đạo?

Viết một bình luận