Dần dần giải phóng trách nhiệm tạo ra những người học độc lập

Nếu một phương pháp giảng dạy một khái niệm có thể thành công đối với việc học của học sinh, liệu sự kết hợp của các phương pháp có thể thành công hơn nữa không? Vâng, vâng, nếu các phương pháp trình diễn và hợp tác được kết hợp thành một phương pháp giảng dạy được gọi là giải phóng dần dần trách nhiệm.

Thuật ngữ giải phóng dần dần trách nhiệm bắt nguồn từ một báo cáo kỹ thuật (#297) Hướng dẫn đọc hiểu của P.David Pearson và Margaret C.Gallagher. Báo cáo của họ giải thích làm thế nào phương pháp giảng dạy trình diễn có thể được tích hợp như là bước đầu tiên trong quá trình giải phóng dần dần trách nhiệm:

“Khi giáo viên đảm nhận tất cả hoặc phần lớn trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, anh ta đang ‘làm mẫu’ hoặc thể hiện cách áp dụng mong muốn của một chiến lược nào đó”(35).

Bước đầu tiên này trong quá trình giải phóng dần dần trách nhiệm thường được gọi là “tôi làm” khi giáo viên sử dụng một mô hình để minh họa một khái niệm.

Bước thứ hai trong quá trình giải phóng dần dần trách nhiệm thường được gọi là “chúng tôi làm” và kết hợp các hình thức hợp tác khác nhau giữa giáo viên và học sinh hoặc học sinh và đồng nghiệp của họ.

Bước thứ ba trong quá trình giải phóng dần dần trách nhiệm được gọi là “bạn làm” , trong đó học sinh hoặc nhiều học sinh làm việc độc lập với giáo viên. Pearson và Gallagher đã giải thích kết quả của sự kết hợp giữa trình diễn và hợp tác theo cách sau:

“Khi học sinh đảm nhận tất cả hoặc hầu hết trách nhiệm đó, em ấy đang ‘thực hành’ hoặc ‘áp dụng’ chiến lược đó. Điều gì xảy ra giữa hai thái cực này là việc giáo viên dần dần giao trách nhiệm cho học sinh, hoặc – [những gì Rosenshine] có thể gọi là ‘tu tập có hướng dẫn'” (35).

Mặc dù mô hình phát hành dần dần đã bắt đầu trong nghiên cứu đọc hiểu, nhưng phương pháp này hiện được công nhận là một phương pháp giảng dạy có thể giúp tất cả các giáo viên trong lĩnh vực nội dung chuyển từ bài giảng và hướng dẫn cả nhóm sang một lớp học lấy học sinh làm trung tâm hơn, sử dụng sự hợp tác và thực hành độc lập.

Một giáo viên sử dụng phương pháp giải phóng dần dần trách nhiệm sẽ vẫn có vai trò chính khi bắt đầu bài học hoặc khi tài liệu mới được giới thiệu. Giáo viên nên bắt đầu, như với tất cả các bài học, bằng cách thiết lập các mục tiêu và mục đích của bài học trong ngày.

Bước Một (“Tôi Làm”)

Trong bước này, giáo viên sẽ đưa ra hướng dẫn trực tiếp về một khái niệm bằng cách sử dụng một mô hình. Trong bước này, giáo viên có thể chọn thực hiện “suy nghĩ thành tiếng” để làm mẫu suy nghĩ của mình. Giáo viên có thể thu hút học sinh bằng cách minh họa một nhiệm vụ hoặc cung cấp các ví dụ. Phần hướng dẫn trực tiếp này sẽ thiết lập âm thanh cho bài học, vì vậy sự tham gia của học sinh là rất quan trọng. Một số nhà giáo dục khuyên rằng tất cả học sinh nên hạ bút/bút chì trong khi giáo viên làm mẫu. Yêu cầu học sinh tập trung có thể giúp những học sinh cần thêm thời gian để xử lý thông tin.

Bước Hai (“Chúng tôi làm”)

Trong bước này, giáo viên và học sinh tham gia vào hướng dẫn tương tác. Giáo viên có thể làm việc trực tiếp với học sinh bằng lời nhắc hoặc cung cấp manh mối. Học sinh có thể làm nhiều hơn là chỉ lắng nghe; họ có thể có cơ hội học tập thực hành. Giáo viên có thể xác định xem có cần làm mẫu thêm ở giai đoạn này hay không. Việc sử dụng đánh giá không chính thức đang diễn ra có thể giúp giáo viên quyết định xem có nên cung cấp hỗ trợ cho những học sinh có nhiều nhu cầu hơn hay không. Nếu một học sinh bỏ lỡ một bước quan trọng hoặc yếu kém trong một kỹ năng cụ thể, thì có thể hỗ trợ ngay lập tức.

Bước Ba (“Bạn Làm”)

Trong bước cuối cùng này, học sinh có thể làm việc một mình hoặc phối hợp làm việc với các bạn để thực hành và chứng minh mức độ hiểu hướng dẫn của mình. Học sinh hợp tác có thể tìm đến các đồng nghiệp của họ để làm rõ, một hình thức giảng dạy tương hỗ, để chia sẻ kết quả. Ở cuối bước này, học sinh sẽ quan tâm nhiều hơn đến bản thân và các bạn của mình trong khi ngày càng ít phụ thuộc vào giáo viên để hoàn thành nhiệm vụ học tập

Ba bước để giải phóng dần dần trách nhiệm có thể được hoàn thành trong thời gian ngắn như một bài học trong ngày. Phương pháp giảng dạy này tuân theo một tiến trình trong đó giáo viên làm ít bài tập hơn và học sinh dần dần chấp nhận trách nhiệm gia tăng đối với việc học của mình. Việc giải phóng dần trách nhiệm có thể được kéo dài trong một tuần, tháng hoặc năm, trong đó học sinh phát triển khả năng trở thành những người học độc lập, có năng lực.

Chiến lược giải phóng trách nhiệm dần dần này hoạt động cho tất cả các lĩnh vực nội dung. Quá trình này, khi được thực hiện đúng, có nghĩa là hướng dẫn được lặp lại ba hoặc bốn lần và việc lặp lại quy trình giải phóng dần dần trách nhiệm trong nhiều lớp học trên các lĩnh vực nội dung cũng có thể củng cố chiến lược dành cho tính độc lập của học sinh.

Giải thích một khái niệm

Ví dụ, ở bước một, trong lớp học ELA lớp sáu, bài học mẫu “Tôi làm” để dần dần giải phóng trách nhiệm có thể bắt đầu bằng việc giáo viên xem trước một nhân vật bằng cách cho xem một bức tranh giống với nhân vật đó và nói to suy nghĩ, ” Tác giả làm gì để giúp tôi hiểu các nhân vật?”

“Tôi biết rằng những gì một nhân vật nói là quan trọng. Tôi nhớ rằng nhân vật này, Jeane, đã nói điều gì đó ác ý về một nhân vật khác. Tôi nghĩ cô ấy thật tồi tệ. Nhưng, tôi cũng biết những gì một nhân vật nghĩ là quan trọng. Tôi nhớ Jeane đã cảm thấy tồi tệ sau đó cô ấy đã nói gì.”

Sau đó, giáo viên có thể cung cấp bằng chứng từ một văn bản để hỗ trợ suy nghĩ này thành tiếng:

“Điều đó có nghĩa là tác giả cung cấp cho chúng tôi nhiều thông tin hơn bằng cách cho phép chúng tôi đọc suy nghĩ của Jeane. Vâng, trang 84 cho thấy Jeane cảm thấy rất có lỗi và muốn xin lỗi.”

Làm việc theo nhóm nhỏ

Trong một ví dụ khác, trong lớp học đại số lớp 8, bước hai được gọi là “chúng ta làm”, có thể thấy học sinh làm việc cùng nhau để giải các phương trình gồm nhiều bước như 4x + 5= 6x – 7 theo nhóm nhỏ trong khi giáo viên luân chuyển dừng lại để giải thích cách giải khi các biến ở cả hai vế của phương trình. Học sinh có thể được giao một số bài toán sử dụng cùng một khái niệm để cùng nhau giải quyết.

Sinh viên thể hiện các kỹ năng

Cuối cùng, bước ba, được gọi là “bạn làm”, trong lớp học khoa học là bước cuối cùng mà học sinh thực hiện khi hoàn thành phòng thí nghiệm hóa học lớp 10. Học sinh sẽ thấy một cuộc biểu tình của giáo viên về một thí nghiệm. Họ cũng sẽ thực hành xử lý vật liệu và quy trình an toàn với giáo viên vì hóa chất hoặc vật liệu cần được xử lý cẩn thận. Họ sẽ thực hiện một thí nghiệm với sự hỗ trợ của giáo viên. Bây giờ họ sẽ sẵn sàng làm việc với các đồng nghiệp của mình để thực hiện một thí nghiệm trong phòng thí nghiệm một cách độc lập. Họ cũng sẽ phản ánh trong bài viết trong phòng thí nghiệm khi kể lại các bước đã giúp họ đạt được kết quả.

Bằng cách làm theo từng bước trong quá trình giải phóng dần dần trách nhiệm, học sinh sẽ được tiếp xúc với bài học hoặc nội dung đơn vị từ ba lần trở lên. Sự lặp lại này có thể chuẩn bị cho học sinh để họ thực hành các kỹ năng để hoàn thành một bài tập. Họ cũng có thể có ít câu hỏi hơn nếu lần đầu tiên họ được gửi đi để tự mình làm tất cả.

Có một số mô hình khác sử dụng việc giải phóng dần dần trách nhiệm. Một mô hình như vậy, Daily 5, được sử dụng ở các trường tiểu học và trung học cơ sở. Trong sách trắng (2016) có tiêu đề Các chiến lược hiệu quả để dạy và học tính độc lập trong môn đọc viết, Tiến sĩ Jill Buchan giải thích:

“Ngày 5 hàng ngày là một khuôn khổ để sắp xếp thời gian đọc viết để học sinh phát triển thói quen đọc, viết và làm việc độc lập suốt đời.”

Trong Ngày 5 hàng ngày, học sinh chọn trong số năm lựa chọn đọc và viết đích thực được thiết lập trong các trạm: tự đọc, tập viết, đọc cho ai đó nghe, luyện từ và nghe đọc.

Bằng cách này, học sinh tham gia vào việc thực hành đọc, viết, nói và nghe hàng ngày. The Daily 5 vạch ra 10 bước trong việc huấn luyện học sinh nhỏ tuổi dần buông bỏ trách nhiệm;

 1. Xác định nội dung cần dạy
 2. Đặt mục đích và tạo cảm giác cấp bách
 3. Ghi lại các hành vi mong muốn trên biểu đồ hiển thị cho tất cả học sinh
 4. Mô hình hóa các hành vi mong muốn nhất trong Ngày 5
 5. Làm mẫu những hành vi ít mong muốn nhất và sau đó sửa lại những hành vi được mong muốn nhất (với cùng một học sinh)
 6. Đặt học sinh xung quanh phòng theo các
 7. Thực hành và xây dựng sức chịu đựng
 8. Tránh đường (chỉ khi cần thiết, thảo luận về hành vi)
 9. Sử dụng tín hiệu im lặng để đưa học sinh trở lại nhóm
 10. Tiến hành đăng ký theo nhóm và hỏi, “Mọi việc diễn ra như thế nào?”

Việc giải phóng dần dần trách nhiệm kết hợp các nguyên tắc được hiểu chung về học tập:

 • Học sinh có thể học tốt nhất thông qua học thực hành thay vì xem hoặc nghe người khác nói.
 • Sai lầm là một phần của quá trình học tập; thực hành càng nhiều, càng ít sai lầm.
 • Kiến thức cơ bản và bộ kỹ năng khác nhau ở mỗi học sinh, điều đó có nghĩa là sự chuẩn bị cho việc học cũng khác nhau.

Đối với giới học thuật, việc dần dần giải phóng khuôn khổ trách nhiệm phụ thuộc rất nhiều vào lý thuyết của các nhà lý thuyết hành vi xã hội quen thuộc. Các nhà giáo dục đã sử dụng công việc của họ để phát triển hoặc cải thiện các phương pháp giảng dạy.

 • Piaget’s (1952) “Nguồn gốc của trí thông minh ở trẻ em” (cấu trúc nhận thức)
 • Vygotsky’s (1978) “Tương tác giữa học tập và phát triển” (các vùng phát triển gần)
 • Bandura’s (1965) “Ảnh hưởng của các tình huống củng cố mô hình đối với việc thu nhận các phản hồi bắt chước” (sự chú ý, khả năng duy trì, tái tạo và động lực)
 • Wood, Bruner, and Ross’s (1976) “Vai trò của dạy kèm trong việc giải quyết vấn đề” (hướng dẫn giàn giáo)

Việc giải phóng dần dần trách nhiệm có thể được sử dụng trong tất cả các lĩnh vực nội dung. Nó đặc biệt hữu ích trong việc cung cấp cho giáo viên một cách để kết hợp hướng dẫn khác biệt cho tất cả các lĩnh vực nội dung giảng dạy.

 • Fisher, D., & Frey, N. (2008). . Học tập tốt hơn thông qua giảng dạy có cấu trúc: Một khuôn khổ để giải phóng dần dần trách nhiệm Alexandria, VA: ASCD.
 • Levy, E. (2007). Dần dần từ bỏ trách nhiệm: Tôi đồng ý, Chúng tôi đồng ý, Bạn đồng ý. Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2017, từ http://www.sjboces.org/doc/Gifted/GradualReleaseResponsibilityJan08.pdf
Đọc Thêm:  Hiệu ứng Zeigarnik là gì? Định nghĩa và ví dụ

Viết một bình luận