Hạt giống của thực vật gì nhỏ nhất?

10 Vạn câu hỏi vì sao – Khám phá Thực Vật

Mọi người thông thường nói là hạt vừng, vì người ta thường ví nhỏ như hạt vừng. Thực ra còn nhiều hạt nhỏ hơn hạt vừng nhiều! Trọng lượng của hạt giống cũng phản ánh sự to nhỏ của nó, nếu tính theo trọng lượng nghìn hạt, hạt vừng là 2 – 5 g, hạt cây thuốc lá là 0,14 g; hạt cỏ sống đời là 0,1 g; cây hải đới bốn màu chỉ có 0,005 g.

Có thể nói hạt vừng so với hạt hải đới còn nặng hơn mấy trăm lần đến hàng nghìn lần. Thế nhưng hạt cây lan nhung thiên nga còn nhỏ nữa, nó nhỏ như hạt cát vậy, chỉ cần thổi hơi mạnh là chúng sẽ bay vào không trung vô hình vô ảnh, chúng là những chú em nhỏ nhất trong giới thực vật.

Còn nói đến hạt giống nào lớn nhất, nếu theo trọng lượng nghìn hạt của hạt đậu tằm có thể đạt 200 g, nhưng còn có hạt giống nặng hơn hạt giống đậu tằm mấy nghìn lần.

Viết một bình luận