Vì sao Liên hợp quốc triệu tập Đại hội môi trường và phát triển?

Khoa Học môi trường – 10 vạn câu hỏi vì sao

Vấn đề môi trường và phát triển quan hệ đến sự sinh tồn, phồn vinh, tiền đồ và vận mệnh của cả nhân loại, hiện đang ngày càng được toàn thế giới quan tâm theo dõi.

Do nhiều nước đang phát triển có trình độ phát triển còn thấp, một số nước đã phát triển do phát triển không hợp lí nên dẫn đến nhân loại đang phải đối mặt với những vấn đề môi trường rất gay gắt.

Nhà đương cục của các nước phát triển vì nôn nóng phát triển kinh tế nhanh để xóa bỏ sự nghèo nàn, do đó họ cần phải đảm nhiệm nghĩa vụ nhiều hơn trong việc giải quyết vấn đề môi trường.

Chỉ có tăng cường hợp tác quốc tế mới có thể xử lí đúng đắn mối quan hệ giữa bảo vệ môi trường với phát triển kinh tế, mới có thể thực hiện đúng đắn và tiếp tục phát triển.

Sau 20 năm, Hội nghị môi trường nhân loại do Liên hợp quốc tổ chức, vấn đề môi trường với phát triển đã trở thành một tiêu điểm mâu thuẫn lớn.

Trong tình hình môi trường đang ngày càng xấu đi, tốc độ phát triển kinh tế lại rất mạnh mẽ, tháng 6– 1992 Liên hợp quốc đã tiến hành Đại hội môi trường và phát triển ở Rio de Janerio, Braxin.

Tham gia hội nghị có các đoàn đại biểu của hơn 170 nước thành viên Liên hợp quốc, 102 nguyên thủ quốc gia và các vị đứng đầu Chính phủ cũng như các đoàn đại biểu của các cơ quan Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Hội nghị đã thông qua “Tuyên ngôn môi trường và phát triển” và hai văn kiện mang tính cương lĩnh “Chương trình nghị sự thế kỉ XXI”, ra “Tuyên bố về vấn đề rừng”, kí kết các công ước: “Công ước khung khí hậu biến đổi” và “Công ước tính đa dạng sinh vật”.

Đó là hội nghị lớn nhất có ảnh hưởng sâu rộng nhất, thời gian trù bị dài nhất, số người tham gia nhiều nhất, cấp bậc đại biểu cao nhất và quy mô lớn nhất kể từ ngày Liên hợp quốc thành lập đến nay. Đó cũng là hội nghị lớn nhất trong lịch sử môi trường về phát triển của nhân loại.

Chính phủ Trung Quốc rất coi trọng và ủng hộ hội nghị này.Ngoài việc cử đoàn đại biểu Chính phủ đến tham dự thì Thủ tướng cũng đã đích thân đến hội nghị và đọc bài phát biểu quan trọng. Chính phủ Trung Quốc cũng đã kí kết vào hai Công ước.

Hội nghị phản ánh nhận thức chung về môi trường của mọi người phổ biến được nâng cao, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế gắn chặt với nhau, nguyên lí đó ngày càng được nhiều người tiếp thu.

“Tuyên ngôn môi trường và phát triển Rio de Janerio” và “Chương trình nghị sự thế kỉ XXI” đã thiết lập “Mối quan hệ bạn bè mới trên toàn cầu” và “Chiến lược tiếp tục phát triển”, đó là nguyên tắc chỉ đạo và cương lĩnh hành động chung cho hợp tác quốc tế từ nay về sau trong lĩnh vực môi trường và phát triển.

Trong hội nghị này, các nước đang phát triển bao gồm cả Trung Quốc đã phát huy tác dụng vai trò chủ đạo của mình.

Với sự nỗ lực của các nước đang phát triển, Hội nghị đã xác định trách nhiệm của các nước phát triển đối với môi trường toàn cầu, đồng thời họ phải cung cấp vốn và các điều kiện ưu đãi cũng như chuyển nhượng các kĩ thuật không gây hại đến môi trường cho các nước chậm phát triển.

Điều đó đã mở ra một cục diện tốt đẹp cho việc hợp tác quốc tế về lĩnh vực môi trường và phát triển.

Bách khoa toàn thư Hỏi Đáp lớn nhất Việt Nam - HoiDapBlog.com

Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/hoidapblog

Website: https://hoidapblog.com


Đừng ngại đặt câu hỏi để được giải đáp

Liên hệ với chúng tôi: [email protected] hoặc đặt câu hỏi ngay ở comment phía dưới nhé!

Viết một bình luận