Vì Sao đại trùng sinh là thời đại của động vật bò sát?

Bí mật về thế giới động vật: động vật bò sát?

Các học giả địa lí căn cứ vào các niên đại khác nhau của địa cầu mà phân lịch hình thành của Trái đất thành 5 giai đoạn. 1. Thời đại Thái cổ: cách đây 2 tỉ 500 triệu năm đến 2 tỉ 400 triệu năm. 2. Thời đại Nguyên cổ: cách đây 2 tỉ 400 triệu năm đến 570 triệu năm. 3. Thái Cổ sinh: cách đây 370 triệu năm đến 230 triệu năm. 4. Thời Trung sinh: cách đây 230 triệu năm đến 670 nghìn năm. 5. Thòi Tân sinh: cách đây 670 nghìn năm đến nay.

Khủng long Ià động vật lưỡng thể từ cuối thời cổ sinh đến thời kì trung sinh, khi đó ở mặt đất có khủng long, trên trời có dục long, dưới nước thì có ngư long. Một thời biển lục địa và trên không khắp nơi đều có sự xuất hiện của chúng. Khi đó khủng long là động vật có thể hoàn toàn rời khỏi môi trường nước để thích nghi với cuộc sống trên lục địa, qua quá trình thay đổi lâu dài hình thành loài động vật bò sát nguyên thủy. Trong quá trình đấu tranh sinh tồn đã sản sinh ra nhiều động vật bò sát và trở thành các loài khủng long. Các học giả gọi thời đại Trung sinh là “thòi đcỊÌ của động vật bò sát” thời kì khủng long phồn thịnh, chủng loại nhiều, thân hình khác biệt, cơ thể vừa to nặng toàn thân dài hơn chục mét. Thế trọng lên tới hàng trăm tấn, chúng có các loại khủng long tính thực Iấy thực vật làm thức ăn và các loài khủng long tính nhục thực lấy động vật làm thức ăn.

Đọc Thêm:  Khái niệm cơ bản về sinh học dân số

Những câu hỏi kỳ thú về thế giới quanh ta: động vật bò sát

Khủng long tính thực lấy các loài thực vật lục sinh và thủy sinh làm thức ăn, ngoài ra chúng cũng ăn các loài thực vật có giàu chất dinh dưỡng. Cơ thể của chúng rất lớn, sự trao đổi chất diễn ra rất chậm, có thể chịu đói lâu ngày, ngủ nhiều ăn ít, tính hiền, nó sống cách chúng ta khoảng 130 triệu năm. Khủng long nhục thực tính ở kỉ đá voi sau thời kì Hệ Giura đã đạt đến cực thịnh, nó có thể hình to lớn như một loài bá lương vong, hầu hốt chúng đều lấy loài khủng long tính thực làm thức ăn. Dục long Icà loài gần với khủng long, nó sống ở biển, cuộc sống và hình dáng bên ngoài rất giống với cá. Do đó có tên là ngư long.

Có thể thấy, khủng long ở giai đoạn Đại trung sinh dường nliư được phân bò ớ toàn cầu, bởi thế Đại trung sinh gọi là thời kì của động vật bò sát. Đến cuối thời đại trùng sinh, khủng long dần bị tuyệt chủng, thời kì của các động vật bò sát thống trị cũng dần đi vào dĩ vãng.

Viết một bình luận