Vì Sao chuột đồng thích sống trong môi trường tối tăm?

Giải đáp những câu hỏi về bí mật của thế giới động vật: chuột đồng

Tục ngữ có câu: “Vạn vật sinh trưởng nhờ vào Vầng thái dương”, ánh sáng mặt trời đem lại sức sống cho Vìn vật. Câu tục ngữ trên muốn nói đến tầm quan trọng của mặt trời và tình yêu của mọi ngược đối với mặt trời. Căn cứ Vào ý nghĩa của câu tục ngữ liệu chúng ta có thể kết luận là tất cà các loài động thực Vật đều yêu thích ánh sáng mặt trời không?

Trước: khi trá 1(M câu hỏi này tôi sẽ kê cho các bạn nghe về một loài Vật rất đặc biệt. Đó chính là chuột đồng.

Chuột đồng thuộc nhóm động Vật có vú, nghe đến đây các bạn đừng tưng chúng là đồng loại của chuột nhà. Dường như ai cũng đã từng nhìn thấy chuột nhà, lưng hiếm ngòi nhìn thấy chuột đồng.

Chuột nhà thuộc bộ gặm nhấm, còn chuột đồng thuộc loài ăn côn trùng.

Những câu hỏi kỳ thú về thế giới quanh ta: chuột đồng 

Chuột nhà có răng củ sắc nhọn, đuôi dài, mình nhỏ, mắt to, còn chuột đồng thì răng củ bình thường, đuôi ngắn, mình tròn, mắt nhỏ đến nỗi gần như không nhìn thấy. Thông qua sự so sánh này chúng ta có thể thấy chuột nhtà Và chuột đồng hoàn toàn không có mối quan hộ họ hàng ruột thịt. Chuột đồng thích ăn giun đất Vtà Ccác loài côn trùng. Bình thường khi đào hang, chúng ăn giun đất, cộng thêm môi trường sống là hang đất ẩm ưót của chúng cũng rất phù hợp với giun và các loài côn trùng. Vì thế chuột đồng không phải đi đâu xa chỉ cần ở “nhà” mà vẫn có mồi ngon.

Đọc Thêm:  Các khu vực của đại não được phân công như thế nào?

Nhờ thế chuột đồng hình thành một thói quen là chuyên sống dưới lòng đất – một mòi trưòng ít biến đổi. Đây cũng chúih là lí do dẫn đến kliả năng thích rmg vói sự biến đổi môi trường của chúng rất kém. Khi chuột đồng ra nơi có ánli sáng mặt trời, chúng sẽ bị ánh sáng đó làm cho nhiệt độ cơ thể tăng lên, mà khả năng điều tiết nhiệt độ của bộ não chuột đồng Lại kém, nên lúc đó chúng phái thở gấp. Tương tự như vậy, sự điều tiết của các hệ thống klìcác của chuột đồng cũng bị hỗn locạn, idaaiali gấp, cuối cùng chúng sẽ bị chết trong sự chiếu rọi của mặt trời. Chính vì vậy mcà chúng chỉ có thể sống trong môi trường tăm tối không có ánh sáng.

Viết một bình luận