Trước khi bạn làm bài kiểm tra

Điều quan trọng là phải chuẩn bị tốt cho các kỳ thi lớn – đặc biệt là các kỳ thi như TOEFL, IELTS hoặc Chứng chỉ Cambridge First (FCE). Hướng dẫn này sẽ giúp bạn thực hiện các bước để cố gắng hết sức trong ngày trọng đại.

Điều đầu tiên trước tiên: Tìm hiểu về bài kiểm tra! Đọc các tài liệu chuẩn bị cho bài kiểm tra cụ thể sẽ giúp bạn hiểu điểm mạnh và điểm yếu của mình về các lĩnh vực chủ đề cụ thể được đề cập trong bài kiểm tra. Hiểu được dạng bài nào dễ nhất và dạng nào khó nhất sẽ giúp bạn xây dựng kế hoạch học tập cho bài kiểm tra. Trong khi phát triển kế hoạch của bạn, hãy lưu ý các kỳ vọng về ngữ pháp, từ vựng, nghe, nói và viết. Ngoài ra, hãy lưu ý các loại bài tập cụ thể trong kỳ thi của bạn.

  • Chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL
  • Chuẩn bị cho kỳ thi chứng chỉ đầu tiên
  • Chuẩn bị cho kỳ thi IELTS

Một khi bạn đã thiết lập một kế hoạch học tập, bạn sẽ cần thực hành nhiều. Thực hành bắt đầu với việc hiểu các chủ đề sẽ được đưa vào đọc, viết và nghe. Nếu bạn không tham gia một khóa học nào, việc sử dụng các tài nguyên cấp độ nâng cao tại trang web này có thể giúp bạn học và thực hành ngữ pháp, xây dựng vốn từ vựng cũng như cải thiện kỹ năng viết và kỹ năng nghe.

  • Tài nguyên ngữ pháp nâng cao
  • Tài nguyên viết nâng cao
  • Tài nguyên từ vựng nâng cao

Vì vậy, bạn đã nghiên cứu về ngữ pháp, cách viết và từ vựng của mình, bây giờ bạn sẽ cần áp dụng những kỹ năng này vào các dạng bài tập cụ thể mà bạn sẽ gặp trong bài kiểm tra của mình. Có một số tài nguyên miễn phí và trả phí có sẵn trên Internet.

  • Tài liệu luyện thi Cambridge

Sau khi bạn đã quen thuộc với các dạng bài tập trong bài kiểm tra của mình, bạn sẽ muốn thực hành làm bài kiểm tra thường xuyên nhất có thể. Với mục đích này, điều tốt nhất nên làm là mua một trong nhiều cuốn sách cung cấp các bài kiểm tra thực hành cho Kỳ thi TOEFL, IELTS hoặc Cambridge.

  • Tài liệu học TOEFL hàng đầu
  • Tài liệu học chứng chỉ đầu tiên hàng đầu

Ngay trước ngày trọng đại, bạn cũng sẽ muốn dành thời gian phát triển các kỹ năng làm bài kiểm tra cụ thể. Những kỹ năng này bao gồm các chiến lược về câu hỏi trắc nghiệm, thời gian và các vấn đề khác.

  • Chiến lược làm bài kiểm tra hiệu quả

Khi bạn hiểu các kỹ thuật chung cần thiết để làm tốt bài kiểm tra, bạn cũng sẽ muốn nghiên cứu các kỹ thuật làm bài tập cụ thể để giúp bạn phát triển chiến lược cho từng loại câu hỏi. Các liên kết này tập trung vào các bài tập cụ thể mà bạn sẽ tìm thấy trong Kỳ thi Chứng chỉ Đầu tiên của Cambridge. Tuy nhiên, những dạng bài tập này được tìm thấy trong hầu hết các kỳ thi chính ở dạng này hay dạng khác.

Đọc Thêm:  Chủ nghĩa khu vực: Định nghĩa và ví dụ

Viết một bình luận