Trên tàu hoả có thể gửi thư được không?

Khoa Học Công Trình – 10 vạn câu hỏi vì sao

Nếu bạn đã viết xong thư, nhưng vì vội lên tàu không kịp gửi, hoặc đang đi tàu mà muốn viết thư cho người nhà hoặc bạn bè, thì làm thế nào?

Hiện nay, các tàu khách chạy trên các tuyến đường sắt của Trung Quốc, phần lớn đều có toa xe bưu chính, trong mỗi toa xe bưu chính đều có nhân viên bưu điện, họ không những phụ trách phân phát bưu phẩm đến các nơi dọc theo đường tàu, mà còn nhận chuyển cả thư thường, thư bảo đảm và thư máy bay.

Hai bên toa xe bưu chính có một hòm thư cố định, khi tàu dừng ở ga, hành khách có thể bỏ thư đã dán tem vào hòm thư. Nếu bạn muốn gửi thư bảo đảm, cũng có thể đưa thư cho nhân viên bưu điện làm thủ tục.

Điều mà không ai tưởng tượng được là gửi thư trên tàu, thư lại đi nhanh hơn gửi ở bưu điện ở nhà hoặc gửi ở các hòm thư dọc theo đường tàu. Tại sao lại như vậy?

Nguyên do là vì bỏ thư ở bưu điện, cần phải qua một quá trình chuyển đi và chọn thư, sau đó mới đưa lên toa bưu chính của các đoàn tàu có liên quan. Còn gửi thư qua toa bưu chính, vì sau khi nhân viên bưu điện đã chọn xong, có thể trực tiếp đưa đến ga gần đó, cho nên có thể rút ngắn thời gian chuyển thư.

Đọc Thêm:  Thế nào là cầu cáp treo?

Những bức thư mà nếu thông qua hòm thư thông thường phải mất 3-5 ngày mới nhận được thư, thì khi gửi qua toa xe bưu chính, nói chung có thể nhận được sớm hơn 1-2 ngày.

Viết một bình luận