Trái đất xoay quanh trục của nó một vòng trong bao nhiêu giờ?

Thời gian một vòng quay của Trái đất (còn gọi là thời gian quay trục) là khoảng 23 giờ, 56 phút và 4,1 giây. Thời gian này được tính từ thời điểm mà một ngôi sao cụ thể (như mặt trời) xuất hiện trên đường chân trời của một điểm cố định trên bề mặt Trái đất, đến thời điểm mà ngôi sao đó xuất hiện trên đường chân trời của cùng một điểm đó lần thứ hai.

Đọc Thêm:  Bản đồ tinh thần

Viết một bình luận