Top 20 họ Nhật Bản

Bạn đã bao giờ tự hỏi từ tương đương với "Smith" trong tiếng Nhật là gì chưa? Dưới đây là danh sách 20 họ phổ biến nhất của Nhật Bản. Người ta nói rằng có hơn một trăm nghìn họ khác nhau tồn tại trong tiếng Nhật, nhưng đại khái cứ mười người Nhật thì có một họ được liệt kê ở đây.

 1. sato
 2. suzuki
 3. Takahashi
 4. tanaka
 5. Watanabe
 6. Itô
 7. Yamamoto
 8. Nakamura
 9. Kobayashi
 10. katô
 11. yoshida
 12. Yamada
 13. sasaki
 14. Yamaguchi
 15. saito
 16. Matsumoto
 17. inoue
 18. Kimura
 19. Hayashi
 20. Shimizu
Đọc Thêm:  Các lựa chọn thay thế bảo trì thấp cho cỏ

Viết một bình luận