Phát âm từ: Âm 'C' và 'G' cứng và mềm

Trong tiếng Anh, có hai âm khác nhau cho phụ âm “c” và “g.” Chữ “g” cứng phát âm gần giống chữ “k”, như trong các từ great , goodpig . Chữ “g” mềm nghe giống chữ “j” hơn, như trong các từ large , general , và giant . Ngược lại, chữ “c” cứng nghe giống chữ “k”, như trong các từ cup , classfact . Chữ “c” mềm nghe giống chữ “s” như trong city , receivecell . Các quy tắc đơn giản có thể giúp xác định xem cách phát âm của những phụ âm này nên cứng hay mềm.

Hai chữ cái phụ âm “c” và “g” có thể được phát âm bằng cả âm cứng và âm mềm. Có thể hữu ích trước khi xem xét các quy tắc phát âm, để xem chính xác cách những âm này được phát âm với c và g cũng như với các phụ âm khác. Nói chung, một âm thanh cứng giống như một cú nhấp chuột. Đó là một âm thanh duy nhất được tạo ra bằng một hơi thở, như trong:

 • Giữ, ngày, chơi, nhà để xe

Một âm thanh mềm là một âm thanh dài được tạo ra với một hơi thở liên tục, như trong:

 • Xe jeep, tỏa sáng, kiểm tra, ngựa vằn

Cách phát âm của “c” và “g” nói chung—nhưng không phải luôn luôn—phụ thuộc vào chữ cái theo sau các phụ âm này, theo các quy tắc sau:

 • Nếu chữ cái sau là “e” hoặc “y”, cách phát âm sẽ mềm mại.
 • Nếu chữ cái sau là bất cứ thứ gì khác—kể cả khoảng trắng—thì việc phát âm sẽ khó.
 • Chữ “c” mềm được phát âm là “s” như trong ô, thành phố, quyết định, nhận, giấy phép, khoảng cách, gần đây, phát âm, ngon ngọt và hình trụ.
 • Chữ “c” cứng được phát âm là “k”‘ như trong gọi, chính xác, cốc, chữ thập, lớp, giải cứu, thực tế, công khai, hoảng loạn và đau.
 • Chữ “g” mềm được phát âm là “j” nói chung là khổng lồ, thể dục, to lớn, năng lượng, dễ hiểu và hay thay đổi.
 • Chữ “g” cứng được phát âm là “g” như trong gôn, lợn, đang chạy, tuyệt vời, kẹo cao su, thơm, nắm bắt, dư thừa và tiến bộ.

Các vấn đề phức tạp, có một số từ bao gồm cả âm cứng và âm mềm. Một số ví dụ bao gồm:

 1. Thành công, luân chuyển, giải phóng mặt bằng
 2. Xe đạp, chỗ trống, nhà để xe
 3. Máy đo, địa lý, khổng lồ, tuyệt đẹp

Trong ví dụ đầu tiên, mỗi từ chứa cả chữ “c” cứng và chữ “c” mềm. Trong ví dụ thứ hai, từ đầu tiên, “xe đạp”, đầu tiên sử dụng chữ “c” mềm và sau đó là chữ “c cứng”, nhưng từ thứ hai, “vacancy”, trước tiên sử dụng chữ “c” cứng và sau đó là chữ “c mềm” .” Ví dụ thứ ba sử dụng chữ “c” cứng và mềm tương ứng trong từ “gauge” và “tuyệt đẹp”, trong khi từ thứ hai và thứ ba—”geography” và “gigantic”—sử dụng chữ “g” mềm theo sau là chữ “g” cứng .”

Khi cần phát âm cứng, nhưng chữ cái theo sau chữ “c” hoặc “g” sẽ làm cho nó mềm đi, hãy thêm “h” sau “c” (như trong “architect”) hoặc “u” sau “g” (như trong “khách mời”). Ngoài ra, chữ cái sau được nhân đôi để đạt được cách phát âm khó, như trong “outrigger”.

Khi chữ “e” theo sau chữ “g” ở cuối từ, chữ “g” cứng trở thành chữ mềm, như trong:

 • hiền > hiền
 • giẻ rách > cơn thịnh nộ

Không có gì là dễ dàng khi nói đến “g” và “c” cứng và mềm, và tất nhiên, có một số ngoại lệ đối với các quy tắc đã thảo luận trước đó. Những điều này chủ yếu liên quan đến việc phát âm khó cho các từ trong đó quy tắc cho biết âm mềm thường được sử dụng. Những ngoại lệ này bao gồm:

 • Gear, get, gelding, give, girl, gift, tiger, celt

Ngoài ra, hiện tại phân từ của một số động từ kết thúc bằng “g”, chẳng hạn như “banging” và “ringing”, sử dụng g cứng trong đó các quy tắc thường biểu thị “g” mềm. Các trường hợp ngoại lệ khác là những từ nước ngoài đã được sử dụng trong ngôn ngữ tiếng Anh, chẳng hạn như “gestalt” và “geisha”.

Đọc Thêm:  Mẹo và thủ thuật để thu hút sự chú ý của học sinh

Viết một bình luận