Phát âm tiếng Pháp của E

Chữ E trong tiếng Pháp có thể được phát âm theo nhiều cách khác nhau — chẳng hạn như âm schwa, âm A dài và âm E ngắn. Dưới đây là ví dụ về các âm thanh và tệp âm thanh khác nhau để nghe cách chúng được nói.

 • Giống như chữ E trong thiên thần (giống như một schwa) – hãy lắng nghe. Âm thanh này thường được nghe thấy trong các từ đơn âm tiết như le , me , v.v.
 • Giống như nguyên âm trong từ “weigh” ngoại trừ không có âm y ở cuối — nghe. Âm thanh này xảy ra trong trường hợp sau:
  E với giọng cấp tính: été
  E trong âm tiết mở (nghĩa là âm tiết kết thúc bằng nguyên âm): trajet
  động từ kết thúc bằng -er-ez : manger , veuillez .
 • Giống như chữ E trên giường – hãy lắng nghe. Âm thanh này được tìm thấy trong những điều sau đây:
  E với trọng âm: exprès
  E với dấu mũ: tête
  E theo sau là một phụ âm kép: belle
  E trong một âm tiết đóng (một âm tiết kết thúc bằng một phụ âm): sept
 • Chữ E không có trọng âm ở cuối từ được gọi là E muet và có thể được phát âm hoặc không.

Nhấp vào các liên kết bên dưới để nghe các từ được phát âm bằng tiếng Pháp:

 • lê (sự)
 • été (mùa hè)
 • máng cỏ (để ăn)
 • veuillez (làm ơn)
 • exprès (có mục đích)
 • tête (đầu)
 • người đẹp (xinh đẹp)
 • tháng chín (bảy)
Đọc Thêm:  Nhân khẩu học là gì? Định nghĩa, Cách sử dụng, Ví dụ trong Quảng cáo

Viết một bình luận