Nếu lực hấp dẫn giảm đi 50% thì các ngôi sao và vũ trụ sẽ thay đổi như thế nào?

Nếu lực hấp dẫn giảm đi 50% thì các ngôi sao và vũ trụ sẽ thay đổi như thế nào?


Đây là một câu hỏi phức tạp vì rất nhiều yếu tố vật lý mô tả các ngôi sao và vũ trụ gắn bó với nhau và dựa vào giá trị của ‘G’. Vũ trụ sẽ là một nơi khác bởi vì, tất cả những thứ khác đều như nhau, sự giãn nở của vũ trụ sẽ nhanh hơn, điều đó có nghĩa là lượng heli được tạo ra ít hơn nhiều khi vũ trụ nóng hơn và đậm đặc hơn nên vũ trụ hiện tại sẽ bắt đầu với hydro gần như tinh khiết. Thậm chí có thể có ít vật chất phát sáng hơn được tạo ra trong Vụ nổ lớn nên các ngôi sao và thiên hà sẽ hiếm hơn ngày nay một chút.


Đọc Thêm:  6 vụ va chạm thiên hà tuyệt đẹp được nhìn thấy bởi Kính viễn vọng Không gian Hubble

Viết một bình luận