Mờ có nghĩa là gì trong tiếng Nhật?

Đợi là từ chúng ta thường hét lên để bắt ai đó có thể đang rời khỏi phòng hoặc tòa nhà, hoặc nếu chúng ta đang chạy để bắt xe buýt hoặc xe lửa.

Cách bạn nói “đợi” trong tiếng Nhật là Mờ.

Hình thức chính thức hơn của từ này là “Chotto matte kudasai.”

C hotto có nghĩa là “một lượng/mức độ nhỏ” và kudasai có nghĩa là “làm ơn.”

Cụm từ này có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau khi thích hợp để nói “chờ một chút”. Ví dụ, một người bán hàng nói chuyện với khách hàng bằng giọng điệu thoải mái hơn.
Một cách trang trọng hơn nhiều để nói “chờ một chút” là Shou-shou o-machi kudasai.

Nghe tệp âm thanh cho “Matte.”

待って。(まって。)

  • cụm từ trước
  • cụm từ tiếp theo
  • Lưu trữ yêu cầu/lệnh

“Tiếng Nhật (ngôn ngữ): ‘chotto matte’ nghĩa là gì và nó được sử dụng như thế nào?” Quora, tháng 9 năm 2015.

Đọc Thêm:  Tại sao chúng ta không đọc

Viết một bình luận