Kích thước của trái đất so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời?

Trái đất là hành tinh thứ 5 trong hệ mặt trời tính từ vị trí gần nhất đến xa nhất. Kích thước của Trái đất so với các hành tinh khác trong hệ mặt trời là trung bình.

Cụ thể, kích thước của Trái đất là khoảng 12.742 km đường kính, lớn hơn so với hành tinh sao Hỏa và Vệ tinh của chúng ta là Mặt Trăng, nhưng nhỏ hơn so với các hành tinh khác như Sao Mộc, Sao Thủy, Sao Hải Vương, và Sao Diêm Vương. Ngoài ra, các hành tinh khác còn có các đặc điểm riêng như khối lượng, mật độ, thành phần hóa học và khí quyển khác nhau.

Đọc Thêm:  Trọng lực trên bề mặt trái đất là bao nhiêu?

Viết một bình luận