Học tiếng Quan Thoại vs tiếng Quảng Đông

Tiếng Quan Thoại là ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc Đại lục và Đài Loan, nhưng nó không phải là ngôn ngữ duy nhất được sử dụng trong thế giới Trung Quốc.

Bên cạnh các biến thể tiếng Quan thoại theo khu vực, có một số ngôn ngữ Trung Quốc không thể thông hiểu lẫn nhau với tiếng Quan thoại.

Tiếng Quảng Đông là một trong những ngôn ngữ này. Tiếng Quảng Đông được nói ở các tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, đảo Hải Nam, Hồng Kông, Ma Cao, Singapore, Malaysia và nhiều cộng đồng người Hoa ở nước ngoài.

Trên toàn thế giới, có khoảng 66 triệu người nói tiếng Quảng Đông. So sánh điều này với tiếng Quan thoại, được sử dụng bởi khoảng 1 tỷ người trên toàn thế giới. Trong tất cả các ngôn ngữ, tiếng phổ thông được sử dụng rộng rãi nhất.

Với 66 triệu người nói, tiếng Quảng Đông không thể được coi là một ngôn ngữ không thực tế để học. Tuy nhiên, nếu mục tiêu chính của bạn là kinh doanh hoặc du lịch ở Trung Quốc Đại lục, thì tốt hơn hết bạn nên học tiếng Quan Thoại.

Nhưng nếu bạn muốn kinh doanh ở Hồng Kông hoặc tỉnh Quảng Đông, học tiếng Quảng Đông có tốt hơn không? Hãy xem xét những điểm lấy từ hanyu.com:

  • Tiếng Quảng Đông thiếu tài liệu học tốt.
  • Tiếng Quảng Đông không có hệ thống Latinh hóa tiêu chuẩn (như bính âm cho tiếng phổ thông). Yale Romanization được sử dụng phổ biến nhất trong sách giáo khoa, nhưng người nói tiếng Quảng Đông bản địa không biết đến nó.
  • Tiếng Quảng Đông ít được nghe thấy hơn trong các cộng đồng người Hoa ở nước ngoài khi những người nhập cư nói tiếng Quan Thoại mới đến từ Trung Quốc Đại lục. Và những người nói tiếng Quảng Đông đang ngày càng học tiếng Quan thoại để tìm việc làm ở Trung Quốc đại lục.

Vì vậy, có vẻ như tiếng phổ thông thực tế hơn tiếng Quảng Đông. Điều đó không có nghĩa là học tiếng Quảng Đông là lãng phí thời gian và đối với một số người, nó có thể là lựa chọn tốt hơn, nhưng đối với hầu hết mọi người muốn nói “tiếng Trung Quốc”, tiếng Quan Thoại là con đường tốt nhất.

Đọc Thêm:  Viết ký tự tiếng Trung bằng cách sử dụng phương pháp nhập liệu phiên âm và bính âm

Viết một bình luận