Hiểu dấu phụ bằng tiếng Pháp

Có bốn trọng âm tiếng Pháp cho nguyên âm và một trọng âm cho phụ âm. Hiểu từng trọng âm này là rất quan trọng vì chúng thực sự thay đổi cách phát âm của các chữ cái mà chúng sửa đổi, về cơ bản tạo ra các chữ cái hoàn toàn khác nhau cho tiếng Pháp.

Trọng âm aigu ´ (giọng cấp tính) chỉ có thể ở trên chữ E . Khi bắt đầu một từ, nó thường chỉ ra rằng chữ S được sử dụng để theo sau nguyên âm đó, ví dụ: étudiant (học sinh).
Trọng âm Grave ` (dấu trọng âm) có thể được tìm thấy trên A , E hoặc U . Trên AU , nó thường dùng để phân biệt giữa các từ nếu không sẽ là từ đồng âm; ví dụ: ou (hoặc) vs (ở đâu).
Dấu circonflexe ˆ (circumflexe) có thể nằm trên A , E , I , O hoặc U . Dấu mũ thường chỉ ra rằng chữ S được sử dụng để theo sau nguyên âm đó, ví dụ: forêt (rừng). Nó cũng dùng để phân biệt giữa các từ đồng âm; ví dụ: du (sự co lại của de + le ) vs (quá khứ phân từ của devoir ).
Trọng âm tréma ¨ (dieresis hoặc umlaut) có thể nằm trên E , I hoặc U . Nó được sử dụng khi hai nguyên âm đứng cạnh nhau và cả hai phải được phát âm, ví dụ: naïve , Saül .

Cédille ¸ (cedilla) chỉ được tìm thấy trên chữ C . Nó thay đổi âm C cứng (như K) thành âm C mềm (như S), ví dụ: garçon . Cedilla không bao giờ được đặt trước E hoặc I, vì C luôn phát âm giống như S trước các nguyên âm này.

Điều cần thiết là đặt trọng âm vào đúng chỗ của chúng; một trọng âm không chính xác hoặc bị thiếu là một lỗi chính tả giống như một chữ cái không chính xác hoặc bị thiếu. Ngoại lệ duy nhất cho điều này là chữ in hoa, thường không được đánh dấu.

Đọc Thêm:  Dạy con bạn hát bằng tiếng Đức "Backe, backe Kuchen"

Viết một bình luận