Giao thông xạnh có thật là màu xanh không?

Khoa Học Công Trình – 10 vạn câu hỏi vì sao

Màu xanh tượng trưng cho mùa xuân và sự sống. Đi đôi với đời sống vật chất ngày càng phong phú, con người cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng môi trường sinh sống, sản phẩm xanh không ô nhiễm không ngừng ra đời.

Mà giao thông xanh chính là chỉ các hình thức giao thông kiểu mới không ô nhiễm, hoặc ít ô nhiễm, phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường. Chúng ta biết rằng, sự ra đời và phát triển của ô tô là một cống hiến to lớn cho nền văn minh của nhân loại.

Nhưng lượng khí thải xả ra của một số lượng rất lớn ô tô cũng dần dần trở thành nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm bầu không khí của thành phố.

Rất nhiều chất có hại do xăng cháy sản sinh ra không những trực tiếp gây nguy hại cho sức khoẻ con người, mà còn gây nên sự ô nhiễm môi trường một cách rộng lớn, điều đó ngày nay ai cũng nhận thấy. Do vậy, phát triển giao thông xanh, trên thực tế chính là một quá trình đa dạng hoá nguồn năng lượng, cũng là quá trình phát triển và đề xướng việc sử dụng các phương tiện giao thông dùng nguồn năng lượng trong sạch.

Hiện nay, nhiều nước sử dụng nhiều nhân lực, vật lực để chế tạo các loại phương tiện giao thông xanh không ô nhiễm và ít ô nhiễm.

Ví dụ, ở trong các thành phố đã phát triển mạnh mẽ tàu điện ngầm, xe lửa chạy trên đệm từ, giao thông đường ray nhẹ, v.v., còn về phương tiện giao thông cá nhân thì các loại ô tô điện, ô tô khí thiên nhiên hoặc khí hoá lỏng, ô tô khí hyđro, ô tô rượu metylic và rượu etylic, v.v. đều có khả năng trong một tương lai không xa trở thành chủng loại chính của loại ô tô xanh.

Muốn giảm bớt một cách có hiệu quả sự ô nhiễm của chất thải ô tô, điều mấu chốt là giải quyết vấn đề chất đốt của ô tô. Ví dụ loại ô tô dùng khí thiên nhiên thay cho xăng là một loại ô tô ít ô nhiễm lý tưởng nhất. So với ô tô chạy xăng, chất hyđro cacbua trong khí thải giảm 90%, chất cacbon oxit giảm 80%.

Chất lưu huỳnh đioxit giảm chừng 40%. Đồng thời, giá thành sử dụng khí thiên nhiên chạy xăng tiết kiệm được 50%. Hiện nay, ô tô chạy bằng khí thiên nhiên đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước, toàn thế giới hiện đã có hơn 5.250.000 chiếc, ở Trung Quốc đã bước đầu sử dụng ô tô khí thiên nhiên, hiện nay đã có hơn 6000 chiếc.

Đến năm 2000, trong phạm vi toàn Trung Quốc thực hiện sử dụng ô tô chạy xăng không chì, ngừng sản xuất và sử dụng xăng mác thấp. Đồng thời yêu cầu toàn bộ các ô tô con mới sản xuất phải dùng hệ thống phun xăng điều khiển bằng điện và có bộ phận lọc khí thải.

Thực hiện các biện pháp đó sẽ giảm rất nhiều sự ô nhiễm do khí thải của ô tô. Riêng hệ thống phun xăng điều khiển bằng điện, nếu so sánh với các ô tô truyền thống, thì lượng khí thải có thể giảm khoảng 90%. Do vậy, tiền đồ của giao thông xanh sẽ rất tốt đẹp.

Viết một bình luận