Điện từ và không-thời gian có liên quan như thế nào và liệu trường điện từ có thể tác dụng lực lên không-thời gian không?

Điện từ và không-thời gian có liên quan như thế nào và liệu trường điện từ có thể tác dụng lực lên không-thời gian không?


Các nhà vật lý cho rằng có một mối liên hệ sâu sắc giữa lực hấp dẫn và các trường cơ bản khác trong tự nhiên tạo nên Mô hình Chuẩn của vật lý. Việc tìm kiếm mối liên hệ sâu sắc này chính là tìm kiếm cái mà Einstein gọi là Lý thuyết trường thống nhất. Ngày nay chúng ta gọi nó là Lý thuyết Hấp dẫn Lượng tử.

Một công nghệ khoa học viễn tưởng phổ biến là sử dụng trường điện từ để điều khiển hình học cục bộ của không-thời gian. Thuyết tương đối rộng nói rằng bất kỳ dạng năng lượng nào cũng có thể làm cho không-thời gian bị cong. Quá nhiều độ cong và bạn có thể tạo ra các lỗ đen hoặc lỗ sâu. Dạng năng lượng có thể là bất cứ thứ gì; khối lượng thô, năng lượng tiềm ẩn trong trường điện từ, neutrino, v.v. Vì vậy, trường điện từ không liên quan mật thiết đến không-thời gian hơn khối lượng; nó chỉ là một dạng năng lượng khác có thể tạo ra độ cong thông qua trường hấp dẫn của chính nó.

Vấn đề là vì trọng lực quá yếu nên bạn phải tập trung RẤT NHIỀU năng lượng vào một chỗ để tạo ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào về trọng lực cục bộ. Toàn bộ hành tinh giống như trái đất có lực hấp dẫn gần như không đủ để giành chiến thắng trong trò chơi kéo co bằng một nam châm đồ chơi trên một chiếc kẹp giấy!

Đọc Thêm:  Hình ảnh của độc giả: top galaxy astrophotos

Quay lại trang Trọng lực của Tiến sĩ Odenwald tại Blog Cafe Thiên văn .


Viết một bình luận