Điểm SSAT hoặc ISEE tốt là gì?

SSAT và ISEE là những bài kiểm tra đầu vào phổ biến nhất mà các trường tư thục sử dụng để đánh giá mức độ sẵn sàng của ứng viên để xử lý công việc tại trường của họ. Điểm số giúp các trường đánh giá thí sinh từ nhiều trường để hiểu họ so sánh với nhau như thế nào. Các tổ chức kiểm tra chia nhỏ các đánh giá của học sinh thành các điểm số, sử dụng hệ thống tính điểm gồm chín nhóm giúp loại bỏ những khác biệt nhỏ về điểm số và so sánh kết quả tốt hơn.

Điểm kiểm tra của nhiều học sinh được nhận vào trường tư trung bình nằm trong phân vị thứ 60, trong khi các trường cạnh tranh hơn có thể ưu tiên điểm ở phân vị thứ 80 hoặc cao hơn. Hãy nhớ rằng điểm SSAT và ISEE cần thiết để nhập học tại các trường khác nhau sẽ khác nhau. Một số trường yêu cầu điểm cao hơn những trường khác, và thật khó để biết chính xác điểm “giới hạn” nằm ở đâu (hoặc thậm chí nếu một trường có mức điểm giới hạn cụ thể).

Những học sinh thi ISEE hoặc SSAT thường là những học sinh đạt thành tích cao và được so sánh với những học sinh đạt thành tích cao khác. Điều này có thể gây khó khăn cho việc luôn đạt điểm cao nhất trong các bài kiểm tra này. Nói cách khác, một học sinh đạt điểm phần trăm thứ 50 trong ISEE hoặc SSAT là khoảng giữa những học sinh đăng ký vào trường tư thục, một nhóm những đứa trẻ thường có thành tích cao. Điểm số như vậy không có nghĩa là học sinh trung bình trên toàn quốc. Ghi nhớ những sự thật này có thể giúp giảm bớt căng thẳng của học sinh và phụ huynh xung quanh kỳ thi.

Điểm Stanine dưới 5 là dưới trung bình và trên 5 là trên trung bình. Học sinh nhận được điểm stanine trong mỗi phần trong số bốn phần: Suy luận bằng lời nói, Đọc hiểu, Suy luận định lượng và Toán học. Điểm stanine cao hơn trong một số lĩnh vực có thể cân bằng với điểm thấp hơn trong các lĩnh vực khác, đặc biệt nếu bảng điểm học tập của học sinh cho thấy khả năng nắm vững tài liệu. Nhiều trường thừa nhận rằng một số học sinh làm bài kiểm tra không tốt và họ không chỉ xem xét điểm ISEE để xét tuyển, vì vậy đừng lo lắng nếu điểm không hoàn hảo.

Các trường xem xét nhiều yếu tố khi nhập học và tầm quan trọng của điểm kiểm tra tiêu chuẩn có thể khác nhau. Một số trường thực hiện giới hạn điểm số nghiêm ngặt trong khi những trường khác sử dụng điểm số như một đánh giá thứ cấp. Tầm quan trọng của điểm kiểm tra có thể tăng lên khi hai học sinh có hồ sơ giống nhau; nếu điểm kiểm tra chênh lệch đáng kể, nó có thể giúp trường đưa ra quyết định nhập học. Các trường cũng có thể tỏ ra lo lắng nếu điểm số rất thấp, đặc biệt nếu các trường có sự dè dặt hoặc cân nhắc khác về học sinh. Tuy nhiên, đôi khi một học sinh có điểm kiểm tra thấp nhưng điểm cao, được giáo viên giới thiệu mạnh mẽ và tính cách trưởng thành vẫn sẽ được nhận vào một trường cạnh tranh, vì một số trường nhận ra rằng những đứa trẻ thông minh không phải lúc nào cũng thi tốt.

Các SSAT được tính điểm khác nhau theo cấp độ. Các bài kiểm tra SSAT cấp thấp hơn được chấm từ 1320 đến 2130 và điểm nói, định lượng và đọc là từ 440 đến 710. Các bài SSAT cấp cao hơn được chấm từ 1500 đến 2400 cho tổng điểm và từ 500 đến 800 cho bài nói , định lượng và điểm đọc. Bài kiểm tra cũng cung cấp các phần trăm cho thấy điểm của thí sinh so với các học sinh khác cùng giới tính và cấp lớp đã thi SSAT trong ba năm qua.

Ví dụ: phần trăm định lượng là 50 phần trăm có nghĩa là bạn đạt điểm bằng hoặc cao hơn 50 phần trăm số học sinh cùng lớp và cùng giới tính với bạn đã làm bài kiểm tra trong ba năm qua. SSAT cũng cung cấp xếp hạng phần trăm quốc gia ước tính cho các lớp 5 đến 9 cho biết điểm của học sinh đứng ở đâu so với dân số quốc gia và học sinh từ lớp 7 đến 10 được cung cấp điểm SAT dự đoán cho lớp 12.

ISEE có bài kiểm tra trình độ thấp hơn dành cho học sinh hiện đang học lớp 4 và lớp 5, bài kiểm tra trình độ trung bình dành cho học sinh hiện đang học lớp 6 và lớp 7, và bài kiểm tra trình độ cao hơn dành cho học sinh hiện đang học lớp 8 đến lớp 11. Bài kiểm tra bao gồm một phần lý luận bằng lời nói với các từ đồng nghĩa và phần hoàn thành câu, hai phần toán (suy luận định lượng và thành tích toán học) và một phần đọc hiểu. Giống như SSAT, bài kiểm tra có một bài luận yêu cầu học sinh trả lời theo một gợi ý có tổ chức, và trong khi bài luận không được tính điểm, nó sẽ được gửi đến các trường mà học sinh đăng ký.

Báo cáo điểm cho ISEE bao gồm điểm được chia tỷ lệ từ 760 đến 940 cho mỗi cấp độ của bài kiểm tra. Báo cáo điểm bao gồm xếp hạng phần trăm so sánh học sinh với nhóm bình thường của tất cả các học sinh đã làm bài kiểm tra trong ba năm qua. Ví dụ, xếp hạng phần trăm là 45 phần trăm có nghĩa là học sinh đạt điểm bằng hoặc cao hơn 45 phần trăm học sinh trong nhóm tiêu chuẩn của mình đã làm bài kiểm tra trong ba năm qua. Nó khác với điểm 45 trong một bài kiểm tra, ở chỗ xếp hạng phần trăm so sánh học sinh với những học sinh tương tự khác. Ngoài ra, bài kiểm tra còn cung cấp một thang điểm stanine, hay còn gọi là thang điểm chín tiêu chuẩn, chia tất cả các thang điểm thành chín nhóm.

Đọc Thêm:  Cách để Khử mùi mốc trong sách

Viết một bình luận