Chữ câm tiếng Pháp và cách phát âm

Một trong những khó khăn khi phát âm tiếng Pháp là nó không phải là một ngôn ngữ phiên âm. Ngôn ngữ ngữ âm (ví dụ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập) là ngôn ngữ mà mỗi chữ cái có một âm tương ứng; nói cách khác, chính tả phù hợp với cách phát âm. Các ngôn ngữ khác, như tiếng Pháp và tiếng Anh, không có phiên âm: chúng có các chữ cái có thể được phát âm theo những cách khác nhau hoặc đôi khi không có cách phát âm nào.

Có ba loại thư im lặng bằng tiếng Pháp.

  • E muet / Elision
  • H muet và khao khát
  • phụ âm cuối

Bài học này sẽ tập trung vào các phụ âm cuối; theo các liên kết ở bên phải để biết giải thích chi tiết về các chữ cái im lặng E và H.

Quy tắc cơ bản của cách phát âm tiếng Pháp là phụ âm cuối không được phát âm, nhưng có nhiều trường hợp ngoại lệ, đó là nội dung của bài học này.*

Các chữ cái B, C, F, K, L, Q và R thường được phát âm ở cuối một từ. Mẹo : Vì B, K và Q hiếm khi là phụ âm cuối nên một số người thấy hữu ích khi sử dụng từ CaReFuL để ghi nhớ những phụ âm cuối phổ biến nhất thường được phát âm.

Thường được phát âm Một số trường hợp ngoại lệ*
b le Maghreb
không hợm hĩnh
bỏ câu lạc bộ
le plomb
C un truc
un flic
trung bình
un estomac, un tabac, le porc
nguyên âm mũi + c : un banc, blanc
F hành động
bỏ đầu bếp
một người bạn
un nerf, une clef, oeufs
K un anorak
không nhìn
le bifteck
L Il
tháng tư
un hôtel
un bol
gentil, outil; nguyên âm + -il : à l’appareil, un oeil

Các phụ âm tiếng Pháp khác thường im lặng ở cuối từ, với một số trường hợp ngoại lệ. Mẹo : Nhiều trường hợp ngoại lệ là tên riêng hoặc từ mượn từ các ngôn ngữ khác.

Thường im lặng Một số trường hợp ngoại lệ*
Đ. froid
chaud
d’accord
sud; Tên riêng : David, Alfred
g lê sang
dài
le grog
M, N bỏ
ban công
nước hoa
Từ Latinh : amen, diễn đàn
P bỏ drap
nước hoa
vô địch
un slip, un cap
S giải thưởng
trois
vợ
cơ sở
un fils, un autobus, le tennis
t vân vân
lông tơ
chào
vt
tàn bạo, ouest, huit; – ct kết bài : trực tiếp, chặt chẽ; – pt kết thúc : khái niệm, sept
X deux
giải thưởng
un époux
sáu, chỉ mục, Aix
z chez
le riz
le gaz

Lưu ý : Các từ plus và tout có quy tắc phát âm riêng.

Định dạng

mla apa chicago

trích dẫn của bạn
Nhóm, ThoughtCo. “Pháp Silent Letters và phát âm.” ThoughtCo, ngày 5 tháng 4 năm 2023, thinkco.com/french-silent-letters-and-pronunciation-4078906. Nhóm, ThoughtCo. (2023, ngày 5 tháng 4). Chữ câm tiếng Pháp và cách phát âm. Lấy từ https://www.thoughtco.com/french-silent-letters-and-pronunciation-4078906 Team, ThoughtCo. “Pháp Silent Letters và phát âm.” ThoughtCo. https://www.thoughtco.com/french-silent-letters-and-pronunciation-4078906 (truy cập ngày 7 tháng 8 năm 2023).
Đọc Thêm:  Bức tranh nổi tiếng: "The Red Studio" của Henri Matisse

Viết một bình luận