Câu chuyện đọc hiểu tiếng Anh: 'My Friend Peter'

Câu chuyện đọc hiểu “My Friend Peter” này dành cho những người học tiếng Anh ở trình độ sơ cấp (ELL). Nó đánh giá tên của các địa điểm và ngôn ngữ. Đọc truyện ngắn hai hoặc ba lần, sau đó thực hiện các câu đố để kiểm tra mức độ hiểu của bạn.

Để hỗ trợ sự hiểu biết của bạn, hãy đọc các lựa chọn nhiều hơn một lần. Thực hiện theo các bước sau:

  • Cố gắng hiểu ý chính (ý nghĩa chung) trong lần đọc đầu tiên.
  • Cố gắng hiểu các từ trong ngữ cảnh khi bạn đọc lần thứ hai.
  • Tra cứu những từ bạn không hiểu trong lần đọc thứ ba.

Tên của bạn tôi là Peter. Peter đến từ Amsterdam, Hà Lan. Anh ấy là người Hà Lan. Ông đã kết hôn và có hai con. Vợ anh, Jane, là người Mỹ. Cô đến từ Boston, Hoa Kỳ. Gia đình cô ấy vẫn ở Boston, nhưng cô ấy hiện đang làm việc và sống với Peter ở Milan. Họ nói tiếng Anh, tiếng Hà Lan, tiếng Đức và tiếng Ý!

Con cái của họ là học sinh tại một trường tiểu học địa phương. Những đứa trẻ đến trường với những đứa trẻ khác từ khắp nơi trên thế giới. Flora, con gái của họ, có những người bạn đến từ Pháp, Thụy Sĩ, Áo và Thụy Điển. Hans, con trai của họ, đến trường cùng học sinh đến từ Nam Phi, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada. Tất nhiên, có rất nhiều trẻ em đến từ Ý. Hãy tưởng tượng, trẻ em Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Thụy Điển, Nam Phi, Mỹ, Ý, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Canada cùng học ở Ý!

Câu trả lời chính được cung cấp dưới đây.

1. Peter đến từ đâu?

Một. nước Đức

b. hà lan

c. Tây ban nha

d. Canada

2. Vợ anh ấy quê ở đâu?

Một. Newyork

b. Thụy sĩ

c. Boston

d. Nước Ý

3. Bây giờ họ đang ở đâu?

Một. Madrid

b. Boston

c. milan

d. Thụy Điển

4. Gia đình cô ấy ở đâu?

Một. Hoa Kỳ

b. nước Anh

c. hà lan

d. Nước Ý

5. Gia đình nói bao nhiêu ngôn ngữ?

Một. 3

b. 4

c. 5

d. 6

6. Tên của những đứa trẻ là gì?

Một. Greta và Peter

b. Anna và Frank

c. Susan và John

d. Thực vật và Hans

7. Trường là:

Một. quốc tế

b. to lớn

c. bé nhỏ

d. khó

Câu trả lời chính được cung cấp dưới đây.

1. Jane là người Canada. [Đúng sai]

2. Peter là người Hà Lan. [Đúng sai]

3. Có nhiều trẻ em đến từ các quốc gia khác nhau ở trường. [Đúng sai]

4. Có trẻ em từ Úc đến trường. [Đúng sai]

5. Con gái họ có bạn từ Bồ Đào Nha. [Đúng sai]

1. B, 2. C, 3. C, 4. A, 5. B, 6. D, 7. A

1. Sai, 2. Đúng, 3. Đúng, 4. Sai, 5. Sai

Bài đọc này giúp bạn luyện tập các dạng tính từ của danh từ riêng. Những người từ Ý là người Ý, và những người từ Thụy Sĩ là Thụy Sĩ. Những người từ Bồ Đào Nha nói tiếng Bồ Đào Nha và những người từ Đức nói tiếng Đức. Lưu ý các chữ in hoa trên tên người, địa điểm và ngôn ngữ. Các danh từ riêng và các từ cấu tạo từ danh từ riêng đều được viết hoa. Giả sử gia đình trong câu chuyện có nuôi một con mèo Ba Tư. Tiếng Ba Tư được viết hoa vì từ này, một tính từ, xuất phát từ tên của một địa điểm, Ba Tư.

Đọc Thêm:  Kiên nhẫn so với Bệnh nhân: Cách Chọn Từ Đúng

Viết một bình luận