Cách phát âm 'UN' bằng tiếng Pháp

Làm thế nào tốt là bạn phát âm “mũi U” bằng tiếng Pháp? Đó là một âm riêng biệt được sử dụng khi ‘UN’ hoặc ‘UM’ xuất hiện trong một từ và đó là một phần quan trọng trong việc học tiếng Pháp thích hợp. Dành vài phút để xem qua bài học phát âm nhanh tiếng Pháp và luyện tập các nguyên âm mũi của bạn.

Tổ hợp chữ ‘UN’ được gọi là “mũi U.” Nó được phát âm là [ euh ( n )], trong đó [ euh ] ít nhiều giống ‘OO’ trong từ tốt. ( n ) là âm mũi phổ biến trong tiếng Pháp.

Mũi U có thể được đánh vần là ‘UN’ hoặc ‘UM.’ Dù bằng cách nào, âm thanh này được gọi là “mũi U.”

Điều quan trọng cần lưu ý là âm thanh này đã biến mất trong một số phương ngữ tiếng Pháp. Nó thường được thay thế bằng “mũi I” (IN).

Để có cảm giác tốt về “mũi chữ U”, bạn sẽ cần luyện tập và nên làm một vài từ đơn giản. Thực tế là bạn sẽ sử dụng un như một mạo từ mọi lúc, vì vậy chỉ riêng điều đó sẽ cho bạn nhiều thời gian để hoàn thiện ‘UN’ của mình.

  • lundi (thứ hai)
  • một (một)
  • parfum (nước hoa)

Thông thường, nguyên âm mũi là một khái niệm mới đối với người nói tiếng Anh bản ngữ. Chúng được sử dụng thường xuyên trong tiếng Pháp, vì vậy sẽ rất hữu ích nếu bạn chú ý đến chúng. Bạn sẽ sử dụng âm “mũi” hầu như mỗi khi một nguyên âm được theo sau bởi ‘M’ hoặc ‘N.’

Ngoài ‘UN’ và ‘IN’, hãy luyện âm cho ‘AN’ và ‘ON.’ “Mũi E” (‘EN’) mang âm thanh của “mũi A” trong hầu hết các trường hợp và “mũi I” sau ‘É,’ ‘I’ và ‘Y.’

Trong khi chúng ta đang nói về chủ đề ‘UN’, có một vấn đề ngữ pháp khá quan trọng cần lưu ý. Từ tiếng Pháp un được sử dụng như một số và một mạo từ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi nó được sử dụng như một đại từ, nó được thay thế bằng l’un .

Đọc Thêm:  Bài đồng dao 'Eins, Zwei, Polizei' có thể giúp bạn học tiếng Đức như thế nào

Viết một bình luận