Cách phát âm chữ 'T' bằng tiếng Pháp

Điều quan trọng là học cách phát âm đúng khi bạn đang học tiếng Pháp và tất cả đều bắt đầu bằng bảng chữ cái. Mặc dù chữ ‘T’ có vẻ dễ, nhưng lưỡi của bạn có thể cho bạn biết điều khác. Bài học này sẽ cho bạn thấy chữ ‘T’ trong tiếng Anh và tiếng Pháp khác nhau như thế nào và cung cấp cho bạn một số từ hay để luyện tập.

Chữ ‘T’ trong tiếng Pháp khá đơn giản vì nó được phát âm ít nhiều giống chữ ‘T’ trong tiếng Anh. Sự khác biệt là trong tiếng Pháp, nó được phát âm với lưỡi chạm vào răng trên, thay vì đằng sau chúng, như trong tiếng Anh T.

Khi được tìm thấy trong tổ hợp ‘TH’, âm thanh vẫn giống như đối với ‘T’ đơn độc. Ví dụ, le thé nghe giống từ tiếng Anh của nó, “tea.” Một từ như le théâtre (nhà hát) chỉ khác một chút, nhưng tương tự nhau.

Có một tổ hợp chữ cái khác trong đó cách phát âm thay đổi. Đây là ‘TI’ như trong các tính từ timide (nhút nhát) và tiède (ấm áp, nhẹ nhàng). Bạn có thể nghe thấy sự khác biệt?

  • Khi được theo sau bởi một nguyên âm, ‘TI’ nghe giống như [ sy ]. Bạn có thể nghe điều này trong từ un(e) réceptionniste (nhân viên lễ tân).
  • Khi ‘TI’ được theo sau bởi một phụ âm, ‘T’ và ‘I’ tuân theo các quy tắc riêng của chúng. Ví dụ: ultime (cuối cùng, cuối cùng).

Phần khó nhất của việc học phát âm chữ ‘T’ trong tiếng Pháp có lẽ là chuyển động của lưỡi. Sử dụng ba từ rất đơn giản này để rèn luyện ngôn ngữ của bạn khi bạn nói tiếng Pháp. Chú ý mỗi cái có hai chữ T như thế nào? Tất cả các tốt hơn cho thực hành.

  • tarte (bánh)
  • (dì)
  • cà chua (cà chua)
Đọc Thêm:  Shear vs Sheer: Làm thế nào để Chọn Lời Ngay

Viết một bình luận