Cách phát âm 'CH' bằng tiếng Pháp

Làm thế nào bạn sẽ phát âm “CH” trong một từ tiếng Pháp? Không giống như cách phát âm từ “tiếng Pháp” trong tiếng Anh, tiếng Pháp tự sử dụng âm “SH” thay vì âm “CH”. Có những cách phát âm khác của “CH” mà mọi sinh viên Pháp nên biết. Bài học này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện chúng.

Trong tiếng Pháp, chữ “CH” có hai cách phát âm:

  1. Cách phát âm phổ biến nhất là “SH” giống như từ “sheep” trong tiếng Anh. Nghe.
  2. Trong một vài từ, “CH” phát âm giống như “K.” Nghe

Có một cách sử dụng hiếm khác cho “CH” và nó thường được tìm thấy trong các từ mượn từ các ngôn ngữ khác. Điều này được viết với sự kết hợp “TCH.”

Trong trường hợp này, nó nghe giống như “CH” trong tiếng Anh, như trong từ “rẻ” hoặc “phù hợp”. Ký hiệu IPA (Bảng chữ cái ngữ âm quốc tế) là [ ].

Bây giờ bạn đã biết cách phát âm chữ “CH” trong tiếng Pháp, đã đến lúc áp dụng nó vào thực tế. Từ nào trong số những từ này sử dụng âm “SH” và từ nào sử dụng âm “K?” Xem nếu bạn có thể đoán trước khi nhấp vào từ để nghe cách phát âm thích hợp.

  • chaud (nóng)
  • chapeau (mũ)
  • cá cơm (anchovies)
  • hỗn độn (hỗn loạn)
  • krach (sụp đổ thị trường chứng khoán)
Đọc Thêm:  Những lỗi phát âm tiếng Pháp hàng đầu và những khó khăn

Viết một bình luận