Các lựa chọn kiểm tra tiếng Anh cho học sinh ESL

Học sinh cần làm bài kiểm tra tiếng Anh, cũng như các bài kiểm tra khác! Tất nhiên, người học cần làm các bài kiểm tra tiếng Anh ở trường, nhưng họ thường phải làm các bài kiểm tra tiếng Anh như TOEFL, IELTS, TOEIC hoặc FCE. Trong một số trường hợp, bạn có thể quyết định sẽ làm bài kiểm tra tiếng Anh nào. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn bắt đầu chọn bài kiểm tra tiếng Anh tốt nhất để thực hiện theo nhu cầu và mục tiêu học tiếng Anh của bạn cho cả việc học lên cao và sự nghiệp. Mỗi bài kiểm tra tiếng Anh chính đều được thảo luận và hướng tới nhiều nguồn tài nguyên hơn để học và chuẩn bị cho tất cả các bài kiểm tra tiếng Anh quan trọng này.

Để bắt đầu, đây là các bài kiểm tra chính và tiêu đề đầy đủ của chúng:

 • TOEFL – Bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ
 • IELTS – Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế
 • TOEIC – Luyện Thi Tiếng Anh Giao Tiếp Quốc Tế
 • FCE – Chứng chỉ tiếng Anh đầu tiên
 • CAE – Chứng chỉ tiếng Anh nâng cao
 • BULATS – Dịch vụ kiểm tra ngôn ngữ kinh doanh

Các bài kiểm tra tiếng Anh này được tạo ra bởi hai công ty thống trị hệ thống học tiếng Anh trên toàn thế giới: ETS và Đại học Cambridge. TOEFL và TOEIC được cung cấp bởi ETS và IELTS, FCE, CAE và BULATS được phát triển bởi Đại học Cambridge.

ETS là viết tắt của Dịch vụ kiểm tra giáo dục. ETS cung cấp bài kiểm tra tiếng Anh TOEFL và TOEIC. Đây là một công ty của Mỹ có trụ sở chính tại Princeton, New Jersey. Các bài kiểm tra của ETS tập trung vào tiếng Anh Bắc Mỹ và trên máy tính. Các câu hỏi hầu như chỉ có dạng trắc nghiệm và yêu cầu bạn chọn từ bốn lựa chọn dựa trên thông tin bạn đã đọc, nghe hoặc phải xử lý theo một cách nào đó. Phần thi viết cũng được kiểm tra trên máy tính, vì vậy nếu bạn gặp khó khăn khi đánh máy, bạn có thể gặp khó khăn với những câu hỏi này. Mong đợi giọng Bắc Mỹ trên tất cả các lựa chọn nghe.

Đại học Cambridge có trụ sở tại Cambridge, Anh chịu trách nhiệm tổ chức nhiều kỳ thi tiếng Anh. Tuy nhiên, các bài kiểm tra quốc tế chính được thảo luận trong phần tổng quan này là IELTS FCE và CAE. Đối với tiếng Anh thương mại, BULATS cũng là một lựa chọn. Hiện tại, BULATS không phổ biến như các bài kiểm tra khác, nhưng điều đó có thể thay đổi trong tương lai. Đại học Cambridge là một thế lực thống trị trong toàn bộ thế giới học tiếng Anh, sản xuất nhiều đầu sách học tiếng Anh cũng như tổ chức các bài kiểm tra. Các kỳ thi của Cambridge có nhiều dạng câu hỏi khác nhau bao gồm trắc nghiệm, điền vào chỗ trống, nối, v.v. Bạn sẽ nghe thấy nhiều loại trọng âm hơn trong các kỳ thi của Đại học Cambridge, nhưng chúng có xu hướng nghiêng về tiếng Anh Anh.

Câu hỏi đầu tiên và quan trọng nhất để tự hỏi mình khi chọn bài kiểm tra tiếng Anh là:

Tại sao tôi cần làm bài kiểm tra tiếng Anh?

Chọn từ những điều sau đây cho câu trả lời của bạn:

 • Tôi cần làm bài kiểm tra tiếng Anh để học đại học
 • Tôi cần làm bài kiểm tra tiếng Anh để kiếm việc làm hoặc cải thiện sự nghiệp của mình
 • Tôi muốn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh tổng thể của mình, nhưng không nhất thiết phải vì mục đích như kiếm một công việc tốt hơn hoặc vào một trường đại học

Nếu bạn cần làm bài kiểm tra tiếng Anh để học tại một trường đại học hoặc trong môi trường học thuật, bạn có một số lựa chọn. Để chỉ tập trung vào tiếng Anh học thuật, hãy thi TOEFL hoặc IELTS học thuật. Cả hai đều được sử dụng làm bằng cấp để vào các trường đại học. Có một số khác biệt quan trọng. Nhiều trường đại học trên thế giới hiện chấp nhận một trong hai bài kiểm tra, nhưng chúng phổ biến hơn ở một số quốc gia.

TOEFL – Kỳ thi phổ biến nhất để du học Bắc Mỹ (Canada hoặc Hoa Kỳ)
IELTS – Kỳ thi phổ biến nhất để du học Úc hoặc New Zealand

FCE và CAE có bản chất tổng quát hơn nhưng thường được yêu cầu bởi các trường đại học trên khắp Liên minh Châu Âu. Nếu bạn sống ở Liên minh Châu Âu, sự lựa chọn tốt nhất là FCE hoặc CAE.

 • Luyện thi TOEFL miễn phí
 • Luyện thi IELTS miễn phí
 • Luyện thi FCE
 • Tài nguyên luyện thi CAE

Nếu động cơ nghề nghiệp là lý do quan trọng nhất khiến bạn lựa chọn bài kiểm tra tiếng Anh, hãy làm bài kiểm tra tổng quát TOEIC hoặc IELTS. Cả hai bài kiểm tra này đều được nhiều nhà tuyển dụng yêu cầu và kiểm tra khả năng hiểu tiếng Anh được sử dụng tại nơi làm việc, trái ngược với tiếng Anh học thuật được kiểm tra trong TOEFL và IELTS học thuật. Ngoài ra, FCE và CAE là những kỳ thi tuyệt vời để phát triển các kỹ năng tiếng Anh tổng thể trong nhiều lĩnh vực. Nếu nhà tuyển dụng của bạn không yêu cầu cụ thể về TOEIC hoặc IELTS tổng quát, tôi thực sự khuyên bạn nên xem xét FCE hoặc CAE.

 • Luyện thi IELTS miễn phí

Nếu mục tiêu của bạn khi làm bài kiểm tra tiếng Anh là để cải thiện tiếng Anh tổng thể của mình, tôi thực sự khuyên bạn nên thi FCE (Chứng chỉ tiếng Anh đầu tiên) hoặc CAE (Chứng chỉ tiếng Anh nâng cao) đối với những người học nâng cao hơn. Trong những năm giảng dạy tiếng Anh của mình, tôi thấy những bài kiểm tra này tiêu biểu nhất cho các kỹ năng sử dụng tiếng Anh. Họ kiểm tra tất cả các khía cạnh của việc học tiếng Anh và bản thân các bài kiểm tra tiếng Anh phản ánh rất rõ cách bạn sẽ sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu bạn đã làm việc nhiều năm và muốn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình dành riêng cho mục đích Kinh doanh, kỳ thi BULATS do Đại học Cambridge tổ chức cho đến nay là sự lựa chọn tốt nhất.

Để biết thêm thông tin từ nhà cung cấp các bài kiểm tra này, bạn có thể truy cập các trang web sau:

 • TOEFL – Bài kiểm tra tiếng Anh như một ngoại ngữ
 • IELTS – Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế
 • TOEIC – Luyện Thi Tiếng Anh Giao Tiếp Quốc Tế
 • FCE – Chứng chỉ tiếng Anh đầu tiên
 • CAE – Chứng chỉ tiếng Anh nâng cao
 • BULATS – Dịch vụ kiểm tra ngôn ngữ kinh doanh
Đọc Thêm:  Phong cách học tập của bạn là gì?

Viết một bình luận