'C' được phát âm bằng tiếng Pháp như thế nào?

Chữ ‘C’ trong tiếng Pháp rất giống với cách chúng ta sử dụng nó trong tiếng Anh. Nó có thể cứng hoặc mềm tùy thuộc vào các chữ cái theo sau nó, nó có thể có trọng âm và cách phát âm thay đổi khi kết hợp với các chữ cái khác.

Bài học tiếng Pháp nhanh này sẽ hướng dẫn bạn các cách khác nhau để phát âm chữ ‘C’. Thậm chí có một vài ví dụ để thực hành trên đường đi.

Chữ ‘C’ trong tiếng Pháp rất giống với chữ ‘C’ trong tiếng Anh. Âm thanh sẽ thay đổi tùy thuộc vào việc nó được theo sau bởi một nguyên âm cứng hay mềm.

Pháp ‘C’ có thể được phát âm theo một trong hai cách:

 • Phát âm mềm – Trước chữ ‘E’, ‘I’ hoặc ‘Y’, chữ ‘C’ được phát âm giống như chữ ‘S’
 • Phát âm khó – Trước chữ ‘A’, ‘O’, ‘U’ hoặc một phụ âm, ‘C’ được phát âm giống như ‘K’

Khi chữ ‘C’ đứng trước một nguyên âm cứng nhưng phải được phát âm là ‘C’ mềm, thì trọng âm cédille – ç – được thêm vào để làm cho nó mềm. Do đó, ‘ç’ không bao giờ được tìm thấy trước chữ ‘E’ hoặc ‘I’ vì đó là những nguyên âm mềm.

Với phần giới thiệu đó, chúng ta hãy thực hành một vài từ ‘C’ bằng tiếng Pháp. Với những gì bạn vừa học được, hãy cố gắng tự phát âm từng từ này. Sau đó, kiểm tra xem bạn đã làm như thế nào bằng cách nhấp vào từ đó và nghe cách phát âm phù hợp.

Chạy qua bài tập này càng nhiều càng tốt để hoàn thiện âm ‘C’ của bạn và mở rộng vốn từ vựng của bạn.

 • quán cà phê (cà phê)
 • sucre (đường)
 • thắt lưng (thắt lưng)
 • cháu gái (cháu gái)
 • Cava? (Bạn khỏe không?)
 • caleçon (đồ lót nam)

Chữ ‘C’ cũng được sử dụng trong một số cách kết hợp phổ biến và âm ‘C’ sẽ thay đổi. Khi bạn học thêm tiếng Pháp, bạn sẽ gặp những điều này khá thường xuyên, vì vậy thật tốt khi thực hành chúng.

 • CH – Phát âm giống như ‘SH’ trong tiếng Anh hoặc giống như ‘K’
 • SC – Trước một nguyên âm mềm, nó nghe giống như ‘S.’ Trước một nguyên âm hoặc phụ âm cứng, ‘S’ và ‘C’ được phát âm riêng biệt và theo các quy tắc tương ứng của chúng.
  • Như trong khoa học (khoa học) hoặc escargots (ốc sên).
 • XC – Trước một nguyên âm mềm, nó nghe giống như [ ks ] hoặc ‘X’ mềm. Trước một nguyên âm hoặc phụ âm cứng, ‘X’ và ‘C’ được phát âm riêng lẻ và theo các quy tắc truyền thống của chúng.
  • Như trong excentre (xa) hoặc express (espresso).
Đọc Thêm:  Chia động từ tiếng Pháp "Manger" "ăn"

Viết một bình luận