Bất cứ ai so với bất cứ ai: Làm thế nào để Chọn Lời Đúng

Các từ “bất cứ ai” và “bất cứ ai” thường bị nhầm lẫn, với nhiều người cho rằng sau này là một phiên bản chính thức hoặc chính xác hơn của “bất cứ ai.” Việc sử dụng sai từ “bất kỳ ai” phổ biến đến mức tờ “The New Yorker” đã từng xuất bản một danh sách các ví dụ dưới tiêu đề “The Omnipotent Whom”. Mặc dù hai từ này có vẻ khó hiểu, nhưng có một quy tắc cơ bản chi phối việc sử dụng đúng cách của chúng.

“Whoever” là một đại từ chủ ngữ (giống như “I,” “he,” “she,” “they” và “who”). Là một đại từ chủ ngữ, nó đề cập đến chủ thể hoặc diễn viên trong câu, người đang thực hiện hành động chính. Vì lý do này, nó hoạt động giống như bất kỳ đại từ chủ đề nào khác. Bạn có thể sử dụng “bất cứ ai” trong bất kỳ ngữ cảnh nào mà bạn cũng có thể sử dụng “tôi”, “cô ấy”, “anh ấy” hoặc “họ”:

  • Cô ấy phụ trách ở đó.
  • Ai phụ trách đằng kia?

“Whomever” là một đại từ đối tượng, có nghĩa là bạn có thể sử dụng nó ở bất kỳ nơi nào mà bạn cũng có thể sử dụng “tôi”, “anh ấy”, “cô ấy”, “họ” hoặc “ai”. Là đại từ đối tượng, những từ này đề cập đến đối tượng của câu, người là người nhận hoặc mục tiêu của một hành động:

  • Đưa nó cho cô ấy .
  • Đưa nó cho bất cứ ai .

Trong tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác, đại từ thay đổi trường hợp tùy thuộc vào mối quan hệ được mô tả. Trong tiếng Anh chuẩn, “he,” “she,” “they,” và “who” được đổi thành “him,” “her,” “them,” và “whom” bất cứ khi nào đại từ không ám chỉ ai đó đang thực hiện hành động trong một câu. “It” vẫn là “it” cho dù nó đang làm điều gì đó hay điều gì đó đang được thực hiện với nó.

Vị trí chủ đề dễ nhất và thường được công nhận nhất là từ đầu tiên của câu; bất cứ khi nào một câu bắt đầu bằng một đại từ, bạn có thể cá rằng nó sẽ là “tôi”, “anh ấy”, “cô ấy”, “họ”, “ai” hoặc “bất cứ ai”:

  • Ai hoàn thành cuộc đua đầu tiên sẽ giành được một chiếc cúp.
  • Ai muốn đi dã ngoại thì cứ tự nhiên.

Tuy nhiên, khi một đại từ xuất hiện sau trong câu, mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Cách tốt nhất để chọn đúng đại từ là xác định vị trí của động từ chính. Nếu đại từ là chủ ngữ của động từ đó, hãy sử dụng “bất cứ ai”. Nếu nó là đối tượng của động từ đó, hãy sử dụng “bất cứ ai”:

  • Giải thưởng nên được trao cho bất cứ ai .
  • Giải thưởng nên được trao cho bất cứ ai chiến thắng cuộc đua.

Trong ví dụ đầu tiên, động từ chính là “given”, lấy đại từ làm tân ngữ là “whomever”. Tuy nhiên, trong ví dụ thứ hai, động từ chính là “wins”, lấy đại từ chủ ngữ là “bất cứ ai”.

Nếu sự khác biệt giữa “bất cứ ai” và “bất cứ ai” gây khó chịu cho bạn với tư cách là một người nói tiếng Anh, thì bạn không đơn độc. Việc sử dụng đương đại ngày càng ủng hộ việc sử dụng “bất cứ ai” trong cả hai trường hợp; trên thực tế, bản thân việc sử dụng “ai” đang biến mất.

Năm 1975, biên tập viên tư vấn của tờ “New York Times “, Theodore M. Bernstein, nói rằng “whom” nên bị loại khỏi ngôn ngữ trừ khi nó theo sau một giới từ; do đó, ” ai có thể quan tâm” và “Chuông nguyện hồn ai ” có thể ở lại, nhưng mọi thứ khác là “ai”. Ngày nay, trong hầu hết các vòng kết nối, việc chọn “ai” và “bất cứ ai” làm mặc định được coi là cách sử dụng chấp nhận được.

“Ai” và “bất cứ ai” là những phần khác nhau của bài phát biểu. Một cách để ghi nhớ sự khác biệt là ghi nhớ “hmmm”. Bạn sẽ nói “Tôi muốn anh ấy làm việc vặt đó” hay “Tôi muốn anh ấy làm việc vặt đó?” Vì cái đầu tiên là chính xác, bạn nên sử dụng “bất cứ ai.” Nếu bạn bối rối về một câu, hãy thử thay thế một đại từ khác (chẳng hạn như “anh ấy” hoặc “anh ấy”) để xác định xem bạn nên sử dụng “bất cứ ai” hay “bất cứ ai”.

Đọc Thêm:  Sự khác biệt giữa Hạnh phúc Eudaimonic và Hedonic là gì?

Viết một bình luận