Bài học tiếng Nhật nhập môn (1)

Phát Âm Tiếng Nhật

Tiếng Nhật chỉ có 5 nguyên âm: a, i, u, e, o. Chúng là những nguyên âm ngắn gọn, được phát âm rõ ràng và sắc nét. Nếu một người phát âm các nguyên âm trong câu sau đây, người ta sẽ có âm gần đúng của chúng. Xin lưu ý: chữ "u" được phát âm mà không có chuyển động về phía trước của môi.

À (a), chúng ta (i) sắp (u) già (e) già (o).

Nghe các tập tin âm thanh cho 46 âm cơ bản của Nhật Bản.

Đọc Thêm:  Ngôn ngữ tình yêu Pháp: L'Amour et l'Amitié

Viết một bình luận